Reageer op: reactie
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Reageer op: reactie

#2322
sarah
Gast

Kan iemand mij helpen met het oplossen van deze vragen:
Vermeld de naam van het type chemische reactie dat in de onderstaande vragen wordt gebruikt. Breng deze vergelijkingen ook in evenwicht.
D. Ammoniak brandt in de lucht tot stikstofdioxide (NO2) en water.
E. Natriumhydroxide (NaOH) wordt gevormd uit natriumoxide (Na2O) en water

Inloggen voor experts