Reageer op: chemische reacties
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Reageer op: chemische reacties

#2331
Susanne C3
Expert

Beste Sarah,
Het systeem laat het bericht van Dick niet door, dus ik zet zijn antwoord hier voor je neer:

Beste Sarah,
In de inleidende tekst moet waarschijnlijk staan: ‘een fel licht op zilverchloride laten schijnen, dan ontstaan zilver en chloor.
a. Je kent waarschijnlijk verschillende namen van ontledingsreacties.
Hoe heet de ontledingsreactie onder invloed van licht?
b. Als je weet dat uit zilverchloride, zilver en chloor ontstaat.
Schrijf je de formule van zilverchloride voor de pijl en de formules van zilver en chloor na de pijl.
Vervolgens kloppend maken.
c. Je hebt zeker aantoningreacties voor koolstofdioxide en waterstof geleerd en gezien.
Bij de elektrolyse van water (toestel van Hofmann) ontstaat aan de ene kant waterstof en aan de andere kant zuurstof.
Hoe toon(de) je waterstof aan?
Hoe toon(de) je zuurstof aan?
In de brugklas heb je bij biologie de koolstofdioxide in je eigen adem aangetoond. Weet je nog hoe?
Ik hoop je een aantal tips te hebben gegeven.
Als je je antwoorden wil laten controleren of er niet uitkomt, zie ik je antwoorden/vervolgvragen wel weer!
Succes.
Docent Dick

Inloggen voor experts