Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie
Alle opleidingen

Opleiding

Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie

Informatie

Waar zouden we zijn zonder water, warmte en gas? Als eerste monteur zorg jij dat iedereen er warmpjes bij zit en water heeft.

Je bent aan het werk met leidingen van het transport- en distributienet. Je verzorgt het onderhoud en lost storingen op. Daarnaast verdeel je het werk binnen jouw ploeg en geef je instructies. Je bent niet alleen handig, maar ook snel en zorgvuldig. Je werkt vaak buiten. Omdat het werk risicovol is, houd je je aan de eisen en ben je milieubewust. Je vindt het leuk om contact te hebben met bewoners, opdrachtgevers en verkeer- en wetshandhavers.

Toelating

Algemeen


In het algemeen kun je de opleiding starten met:  • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)

  • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

  • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4

  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.Aanvullende eisen:  • Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Parallelweg 403
3112 NA Schiedam
Open dag
Open dag
23 april 2024
15.00 - 20.00
Aanmelden

Andere locaties

Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland

Heerhugowaard

Koning Willem I College

's-Hertogenbosch

Curio

Bergen op Zoom

Deltion College

Zwolle

Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland

Buiten