European Olympiad of Experimental Science (EOES)
meedoen Alles van activiteiten

Activiteit

European Olympiad of Experimental Science (EOES)

Wat is het voor wedstrijd?

De European Olympiad of Experimental Science (EOES) is een internationale teamwedstrijd voor bovenbouw havo/vwo-leerlingen met een natuurprofiel. De wedstrijd vindt altijd plaats in het voorjaar en op het laboratorium. Je ervaart tijdens deze laboratoriumolympiade wat het is om een natuurwetenschapper te zijn. Je voert experimenten uit en denkt daarover na in teamverband. Het gaat om experimenten uit de vakgebieden biologie, natuurkunde en scheikunde.

Bij deze wedstrijd:

  • hebben havo- en vwo-leerlingen evenveel kans op het winnen van een medaille.
  • moet je 16 jaar of jonger zijn op 31 december in het jaar voorafgaand aan de wedstrijd.

Wat wordt er van je verwacht?

Er wordt verwacht dat je:

  • snel en accuraat informatie kunt verwerken;
  • dat je met apparatuur kunt omgaan, nauwgezet metingen verricht en waarnemingen doet, de waargenomen resultaten rekenkundig en grafisch verwerkt, grafieken interpreteert, conclusies trekt;
  • een experiment evalueert, verbanden legt, nagaat of de onderzoeksvraag beantwoord is en vaststelt of de hypothese al dan niet klopt;
  • samenwerkt op een creatieve manier waarbij gelet wordt op teamgeest, organisatie en taakverdeling.
  • Je krijgt als team praktische opdrachten. In de inleiding wordt de theoretische achtergrond uitgelegd, en in de rest van de tekst staat beschreven wat jullie gaan doen.
    Als je geselecteerd bent voor de internationale krijg je een oefendag op een van de universiteiten aangeboden voor hoge kansen op het winnen van medailles.

Geïnteresseerd?

Vorm een team met drie personen en overleg met je docent. Je docent is namelijk verantwoordelijk voor de inschrijving en moet jouw team aanmelden. Dit kan je docent doen via de website van de EOES.

Heb je vragen? Mail dan naar eoes@slo.nl.

Inschrijven EOES

Laat je docent jouw team inschrijven en doe mee aan de EOES.
Inschrijven