Energie
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Energie

Deze oefentoets bestaat uit drie vragen over het onderwerp energie.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

Bereken de reactiewarmte voor onderstaande reacties.

a)

De volledige verbranding van propeen (per mol propeen).

b)

CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s) (energie per mol CaO)

c)

2 NO2(g) + H2(g) + O2(g) → 2 HNO3(l) (energie per mol NO2)

d)

N2O4(g) → 2 NO2(g) (energie per mol N2O4)

Vraag 2

Gekristalliseerd natriumacetaat heeft de verhoudingsformule NaCH3COO·3H2O(s).

Het kristalliseren van natriumacetaat :

 

Na+(aq) + CH3COO(aq) + 3 H2O(l) → NaCH3COO·3H2O(s)

 

Dit is een exotherm proces. Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt in een zogenoemd warmtekussen. Een warmtekussen is een plastic zakje dat gevuld is met een zeer geconcentreerde oplossing van natriumacetaat in water. Op het moment dat de oplossing heftig wordt geschud, ontstaat gekristalliseerd natriumacetaat. Hierbij komt een hoeveelheid warmte vrij.

a)

Geef het kristallisatieproces in een energiediagram weer. Geef hierin de energieverandering (ΔE) aan met een pijl.

Het warmte kussen bevat 80 gram natriumacetaatoplossing. De oplossing bestaat voor 50 massa% uit natriumacetaat en de rest is water. Na kristallisatie is 0,30 mol gekristalliseerd natriumacetaat ontstaan. Daarnaast is een kleine hoeveelheid verzadigde natriumacetaat oplossing overgebleven.

b)

Ga door berekening na hoeveel gram vloeibaar water er na kristallisatie is overgebleven.

Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. 
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Bij het kristallisatieproces komt per mol gekristalliseerd natriumacetaat 1,97104 J vrij. De soortelijk warmte van het mengsel (vloeistof en vaste stof) is 3,1 J g–1K–1.

c)

Bereken de maximale temperatuurstijging in °C van het warmtekussen.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. 
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 3

Een kaarsje wordt gebruikt om een bekerglas met daarin 150 g water te verwarmen. Het kaarsje bestaat uit stearinezuur (C17H35COOH).

De massa-afname van het kaarsje is 2,21 g.
De temperatuurstijging van het water is 14,0 °C.

a)

Bereken hoeveel warmte het water opgenomen heeft.

Denk aan de significantie!

Schrijf je antwoord in het format 5*10-4  5*10^-4 

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. 
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Bereken de verbrandingswarmte van stearinezuur in joule per mol.

Schrijf je antwoord in het format 5*10-4  5*10^-4 

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. 
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat. 

 

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Bekijk ook eens

studieorientatie icoon Praktijklessen vind ik leuk om te doen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Praktijklessen vind ik leuk om te doen
Nighel studeert Chemie, bekijk zijn filmpje!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Goed persoonlijk contact met docenten Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Goed persoonlijk contact met docenten
Matthew koos na het mbo voor de opleiding Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Jij en chemie? Dat geloof ik niet Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Jij en chemie? Dat geloof ik niet
Elisa is nu vierdejaarsstudent Chemie in Amsterdam.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je hoeft geen nerd of slimbo te zijn Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Je hoeft geen nerd of slimbo te zijn
Proef de sfeer bij de opleiding Chemie in Rotterdam.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Het mooie aan deze studie zijn de grote labs Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Het mooie aan deze studie zijn de grote labs
Studenten laten je alle ins and outs zien van hbo Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is alles op kleine schaal Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemie is alles op kleine schaal
Adinda neemt je mee naar de hbo-opleiding Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon In het eerste jaar deed ik een project over bier Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
In het eerste jaar deed ik een project over bier
Livai was nog maar 16 jaar toen hij begon met Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik leer ook van dingen naast mijn studie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik leer ook van dingen naast mijn studie
Nick studeert Chemie en heeft een top tijd.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde
Student Sanne vertelt over de studie Chemie aan de HAN.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent wel met serieus werk bezig Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Je bent wel met serieus werk bezig
Docenten en studenten vertellen over de hbo-studie Chemie.
Bekijk het filmpje