Audicien
Alle opleidingen

Opleiding

Audicien

Informatie

Als audicien zorg je dat mensen weer beter kunnen horen. Bijvoorbeeld met een hoortoestel of ander hulpmiddel.

Het aantal slechthorenden in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Een audicien weet alles van mogelijke hulpmiddelen bij slechthorendheid, zoals hoortoestellen, speciale telefoons, hoorbrillen, weksystemen en ringleidingen.Je meet met verschillende meetinstrumenten precies hoe goed de klant kan horen. Op basis van de meetuitkomsten stel je een hoortoestel af. Omdat een hoortoestel een high tech product is met geavanceerde software, werk je veel met de computer.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Deltion College
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle

Andere locaties

Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College

Dordrecht

Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort

Utrecht