Civiele Techniek
opleiding Alle opleidingen

Opleiding

Civiele Techniek

Informatie

Vind jij een veilige infrastructuur belangrijk? Heb je een grote fascinatie voor bruggen, tunnels, snelwegen en sluizen? Dan is Civiele Techniek, dé opleiding in weg- en waterbouwkunde, iets voor jou!
De opleiding duurt 4 jaar. Of 3 jaar met de juiste mbo-4 opleiding.
In de propedeuse volg je 4 courses: het Fundament, de Wijk achter de dijk, de Ontsluitingsweg en de Jachthaven. In elke course krijg je vakken die horen bij de opdracht. Wiskunde en mechanica krijg je tijdens alle courses.
De hoofdfase duurt 2 jaar. Met havo of vwo begint het 2e studiejaar met inleidende stages van 2 x 10 weken. Met de juiste mbo-4-opleiding word je hiervan vrijgesteld. Het doel van deze stages is om je al vroeg in de opleiding te laten ervaren wat er in de beroepspraktijk gebeurt bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Dit helpt je bij het kiezen van een specialisatie. Deze zijn:

* Waterbouw
* Infrastructuur
* Constructies
* Organisatie
In het 3e jaar werk je met studenten uit andere specialisaties een half jaar aan de course 'Kruising Weg en Vaarweg'. Je sluit daarna de hoofdfase af met een verdiepende stage van een halfjaar. Deze kun je in het buitenland doen.
In het 4e jaar doe je de minor; een keuzevak waarmee je de opleiding je eigen accent geeft. Het laatste halfjaar studeer je af bij een bedrijf of (overheids)instelling. Meestal in groepjes van 2 of 3 studenten. Ook dit mag in het buitenland.

Start opleiding

september 2024

Haalt eerste jaar

76%

ECTS

240

Vrouwen

16%

Numerus fixus

Nee

Mannen

84%

Toelating

MBO
Deze opleiding is direct toegankelijk met een mbo-4 diploma.

HAVO

Wettelijke eisen

  • EM Directe toegang
  • CM Directe toegang
  • NG Directe toegang
  • NT Directe toegang
VWO

Wettelijke eisen

  • EM Directe toegang
  • CM Directe toegang
  • NG Directe toegang
  • NT Directe toegang
Locatie
HAN University of Applied Sciences
Ruitenberglaan 26
6826 CC Arnhem
Open dag
Open dag / avond
16 november 2024
09.00 - 16.00
Aanmelden

Andere locaties

Saxion

Enschede

Windesheim

Zwolle

HZ University of Applied Sciences

Middelburg

Hogeschool Rotterdam

Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND

Alkmaar

De Haagse Hogeschool

's-gravenhage

NHL Stenden

Leeuwarden

Avans Hogeschool

Tilburg

Avans Hogeschool

's-hertogenbosch