Eerste Monteur dakbedekking
Alle opleidingen

Opleiding

Eerste Monteur dakbedekking

Informatie

Een droog dak boven je hoofd is voor de meeste mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar is het ook makkelijk te maken? Als eerste monteur dakbedekking weet jij wel beter. Je hebt werkelijk aan alles gedacht daarboven: goten, afvoer, lood en ga maar door. 

Als eerste monteur dakbedekking installeer je goten en regenwaterafvoer. Ook leg jij dakbedekkingssystemen aan. Dat is allemaal erg belangrijk om een dak ook goed lekdicht te houden. Daarnaast weet jij precies hoe je dat onderhoudt. Als eerste monteur verdeel jij de taken binnen je team. En je controleert de kwaliteit van jullie werk. Veiligheid is belangrijk bij dit werk, want je werkt vaak op grote hoogte.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
ROC Mondriaan
Tinwerf 10
2544 ED Den Haag

Andere locaties

Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland

Zaandam

Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland

Purmerend

Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg

Tilburg