Machinist grondverzet
Alle opleidingen

Opleiding

Machinist grondverzet

Informatie

Met grote machines zwaar grondwerk verrichten. Graven dus én weer gelijk maken. Als machinist grondverzet hou jij je machines onder controle.

Als machinist grondverzet werk je zelfstandig met grondverzetmachines, zoals graafmachines of de wiellaadschop. Je maakt de machine gebruiksklaar, laadt en lost de machine van een transportmiddel, voert onderhoud uit aan de machine en lost storingen op. Door grond te verplaatsen maak je het terrein bijvoorbeeld geschikt voor het aanleggen van wegen of het bouwen van gebouwen.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Deltion College
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle

Andere locaties

Stichting ROC Midden Nederland

Nieuwegein

Schiedam

Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland

Heerhugowaard

Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College

Hardinxveld-giessendam

SOMA College

Zwolle

Koning Willem I College

's-hertogenbosch

SOMA College

Harderwijk

mboRijnland

Leiden

Curio

Bergen op Zoom

Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie

Roermond