Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw
Alle opleidingen

Opleiding

Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw

Informatie

Van (vaar)wegen tot bruggenbouw en van spoorwegen tot opslaggebouwen: als middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw werk jij aan het bouwen en onderhouden van infrawerken.

Als middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw ben je betrokken bij de bouw en het onderhoud van infrawerken, zoals (vaar)wegen, bruggen en tunnels. Je bent bij elke stap in het bouwproces betrokken en hebt met veel verschillende mensen te maken. Je werkt ontwerpen uit, bereidt de uitvoering voor en voert projecten uit. Ook houd je rekening met kosten, planning en kwaliteit. Wat je uiteindelijk gaat doen, hangt af van het bedrijf en de functie waarin je werkt. Bij grote bedrijven specialiseer je je vaak, bij kleinere bedrijven zijn je taken breder.

Toelating

Algemeen


In het algemeen kun je de opleiding starten met:  • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)

  • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)

  • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4

  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regelingAanvullende eisen:  • Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
ROC van Amsterdam
Gare Du Nord 13
1022 LD Amsterdam

Andere locaties

Schiedam

Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland

Lelystad

Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Hengelo

Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo

Nijmegen

Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College

Heerhugowaard

Koning Willem I College

's-Hertogenbosch

Curio

Breda

ROC Mondriaan

Den Haag

mboRijnland

Leiden

Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Vlissingen

Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag

Amersfoort

Stichting ROC Midden Nederland

Nieuwegein

Deltion College

Zwolle

ROC van Amsterdam

Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie

Roermond

Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college

Groningen