Monteur gas-, water- of warmtedistributie
Alle opleidingen

Opleiding

Monteur gas-, water- of warmtedistributie

Informatie

Huizen en gebouwen hebben een heel netwerk van gasleidingen en koud- en warmwaterleidingen liggen. Je ziet ze niet, maar ze zijn o zo belangrijk!

Als monteur gas-, water-, en warmtedistributie leg je leidingen aan en je demonteert onderdelen van transport- en distributienetten. Je controleert lekkages en helpt bij storingen.Je bent niet alleen handig, maar ook snel en zorgvuldig. Je werkt vaak buiten. Omdat je werk risico’s met zich mee brengt, houd je je aan de gestelde eisen en ben je milieubewust. Je werkt op veel verschillende plekken. Dat kunnen grote open terreinen op een nieuwbouwlocatie zijn, maar ook steden met een dichte bebouwing. Ook werk je in meet- en regelstations die gas, stadsverwarming of elektriciteit leveren.

Toelating

Algemeen


In het algemeen kun je de opleiding starten met:  • Vmbo: een diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)

  • Mbo: een diploma van de entreeopleiding

  • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4

  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Koning Willem I College
Onderwijsboulevard 3
5223 DE 's-hertogenbosch

Andere locaties

Schiedam

Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland

Heerhugowaard

Curio

Bergen op Zoom

Deltion College

Zwolle

Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland

Buiten