Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer
Alle opleidingen

Opleiding

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

Informatie

Heb jij het ondernemen in je én een passie voor houten meubels? Dan biedt dit beroep de perfecte combinatie voor jou.

Als ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer heb je een eigen bedrijf of heb je de leiding over een afdeling. Daarbij komt heel wat kijken. Je maakt offertes en je vindt het een sport om opdrachten binnen te halen. Het materiaal koop je zelf in. Je houdt de administratie netjes bij. Je bent een allround vakman en je beheerst het vak tot in de puntjes.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.


Aanvullende eisen:

Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.

Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Deltion College
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle

Andere locaties

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS

Apeldoorn

Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Hengelo

Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College

Dordrecht

Hout- en Meubileringscollege

Amsterdam

Hout- en Meubileringscollege

Rotterdam

Stg ROC Summa College

Veldhoven

Stichting ROC Midden Nederland

Nieuwegein