Productietechnicus
Alle opleidingen

Opleiding

Productietechnicus

Informatie

Je maakt producten en verbetert productieprocessen in de high tech industrie. Je werkt met machines en digitale technieken.

Je voert storingsanalyses uit en werkt aan onderhouds,- inspectie- en keuringsplannen. Zo draag je bij aan nog beter onderhoud van onze productielijnen. Je plant en begeleidt productieprocessen en je probeert productieprocessen beter te organiseren.

Toelating

Algemeen


In het algemeen kun je de opleiding starten met:  • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)

  • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)

  • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4

  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Curio
Nobellaan 50
4622 AJ Bergen Op Zoom
Open dag
Open dag
6 juni 2024
18.00 - 20.00
Aanmelden

Andere locaties

Stg ROC Summa College

Eindhoven

Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Hengelo

ROC van Amsterdam

Amsterdam

Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Vlissingen

Stichting ROC Midden Nederland

Nieuwegein

Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Hengelo

Deltion College

Zwolle

Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland

Buiten