Specialist internationale havenlogistiek
Alle opleidingen

Opleiding

Specialist internationale havenlogistiek

Locatie
Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Boulevard Bankert 130
4382 AC Vlissingen