Straatmaker
Alle opleidingen

Opleiding

Straatmaker

Informatie

Een strakke, kaarsrechte stoep maken, ligt dat helemaal in jouw straatje?

Als straatmaker maak je wegen, trottoirs en andere bestratingen door stenen en tegels (machinaal) te bestraten. Je voert hiervoor zelf de voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het inrichten van het werkterrein, het controleren van funderingen, het veiligstellen van kabels en leidingen en het stellen van banden en kolken. Daarnaast organiseer je het dagelijkse werk van collega's.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Goorsedijk 6
5731 PC Mierlo

Andere locaties

Schiedam

Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Vroomshoop

Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Holten

Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland

Heerhugowaard

Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College

Hardinxveld-giessendam

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Drachten

Curio

Breda

Koning Willem I College

's-hertogenbosch

SOMA College

Harderwijk

Stichting ROC Midden Nederland

Nieuwegein

Deltion College

Zwolle

Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie

Roermond

Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college

Groningen