Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties
Alle opleidingen

Opleiding

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

Informatie

Als technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties werk je met grote systemen voor verwarming en luchtbehandeling. Jij stelt de installaties in gebruik en zorgt dat ze goed onderhouden worden. En als je ziet hoe ze nóg beter kunnen worden, dan doe jij de juiste aanpassingen.

Als technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties weet jij alles van apparaten en installaties. Apparaten die op gas, water of elektriciteit werken. Je belangrijkste taak is het repareren van de apparaten en installaties. Daarnaast doe je het onderhoud. Dat kan zijn op verzoek van je klant. Maar je kunt ook inspecties doen voordat er iets aan de hand is. Dan controleer je of alles nog helemaal goed werkt. Je weet veel van verschillende apparaten en installaties.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Gieterij 200
7553 VZ Hengelo

Andere locaties

Rotterdam

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS

Apeldoorn

ROC van Amsterdam

Amsterdam

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Drachten

Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort

Amersfoort

Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Terneuzen

Deltion College

Zwolle

Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg

Tilburg

Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college

Groningen