Overzicht hulp bij leren

Zoek in alle hulp

Overzicht hulp bij leren

Uitlegfilmpjes, vraagbaken, oefentoetsen en profielwerkstukken voor scheikunde. Zoek en vind hier alles!

Filters

377 resultaten
Vak
Niveau
Leerjaar
Onderwerp
Soort hulp
Open filter
vraagbaak icoon Geleiding verschillende 2+ ionen
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
Geleiding verschillende 2+ ionen
<p style=”text-align: justify;”>Op school een proef moeten doen over verschil in geleidbaarheid van koperchloride-hydraat, magnesiumchloridehydraat en bariumchloridehydraat waarbij het gaat over het verschil in geleidbaarheid van Cu2+, Mg2+ en Ba2+ ionen. Het blijkt dat barium het best geleidt. Weet iemand waarom dit zo is? Barium is wel het grootste ion.</p>
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon hydraat oplossen
Scheikunde | Wo | 1
Vraag
hydraat oplossen
Ik loop helemaal vast bij deze vraag. Hoeveel gram Ni(NO3)2.6H2O dient in 100,0 g water opgelost te worden om een oplossing met 1,20 massa% nikkelionen te bekomen ? Ik heb als reactievergelijking opgesteld Ni(NO3)2.6H2O (s) –> Ni2+ (aq) + 2NO3- (aq) + 6H2O(l) Daarna had ik de mol van water uitgereken n = 100/ (18,015*6) […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon hydraat wordt opgelost
Scheikunde | Wo | 1
Vraag
hydraat wordt opgelost
Hey, ik begrijp niet zo goed wat er gebeurd als je een hydraat oplost. Ik heb nu als reactie vergelijking van oplossing van Ni(NO3)2*6H2O Ni(NO3)2*6H2O (s) –> 6 H2O (l) + Ni+ (aq) + 2 NO3 (aq)  
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Titratie en het vinden van een formule van dihydroxyalkaandizuur
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
Titratie en het vinden van een formule van dihydroxyalkaandizuur
Goedemorgen, Ik zou graag willen weten hoe ik de formule van dihydroxyalkaandizuur kan bepalen. Ik heb dihydroxyalkaandizuur, natronloog 0,1M en titratiespullen ter beschikking om dit uit te zoeken. Ik weet dat de standaardformule voor een alkaanzuur CnH2n + COOH is en dat ik waarschijnlijk iets met molecuulmassa moet doen. Maar verder kom ik niet. Ik […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Alkanen algemene formule.
Scheikunde | Vwo | 4
Vraag
Alkanen algemene formule.
Waar staat de n voor bij de algemene formule van alkanen (CnH2n+2)? En hoe bepaal je de waarde van n?
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon 5 practica goed uitgewerkt (zuur-base-reacties)
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
5 practica goed uitgewerkt (zuur-base-reacties)
Hallo, hierbij stuur ik de verbeterde 5 practica en ik vraag me af of ze gecontroleerd kunnen worden? Ik waardeer jullie hulp erg. Practica 3 vragen: ‘Buis 2 bevat natriumsulfiet.’ a. voeg wat 2 M zwavelzuur-oplossing toe en ruik voorzichtig het zwaveldioxidegas b. Houd een nat gemaakt blauw lakmoespapiertje boven in de reageerbuis. Practica 4 […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon groene chemie opdracht adipine zuur
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
groene chemie opdracht adipine zuur
Hallo ik ben een opdracht over adipinezuur aan het maken en ik krijg de volgende informatie daarbij: Synthese van adipinezuur met behulp van de oxidatie met waterstofperoxide.   Om het werken met salpeterzuur te vermijden, heeft men een route ontwikkeld waarbij adipinezuur direct kan worden gevormd door  reactie van cyclohexeen met waterstofperoxide. Cyclohexeen is afkomstig […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon 2x een structuurformule schrijven i.p.v. coëfficiënt 2
Scheikunde | Havo | 4
Vraag
2x een structuurformule schrijven i.p.v. coëfficiënt 2
Een leerling moest een reactievergelijking schrijven in structuur formules. In deze vergelijking reageerden twee broom moleculen. De leerling tekende daarom twee Br-Br moleculen i.p.v. één keer een Br-Br molecuul met een coëfficient 2 ervoor. Mag dat volgens de examenregels?
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Mijn vraag gaat over de reactie tussen natronloog en een stukje kippenpoot
Scheikunde | Vwo | 1
Vraag
Mijn vraag gaat over de reactie tussen natronloog en een stukje kippenpoot
Voor een onderzoek moest ik onderzoeken of een stukje kip zal oplossen in natronloog. Tijdens het onderzoek begon het vlees roodachtig te worden en na een dag was het vlees al deels opgelost en de pees was al helemaal opgelost. Door welke reactie kwam deze oplossing plaats? En ook werd het water geelachtig, door welke […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Zuur-base reacties voor project
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Zuur-base reacties voor project
Ik moest voor een scheikunde project 7 (vrij kleine) practicums doen. Ik moest daarbij wwaarnemingen doen en aan de hand van reactievergelijkingen mijn waarnemingen verklaren. En ik merk dat ik dat heel lastig vind, zouden jullie mij kunnen helpen en controleren of wat ik zeg en doen wel goed is? DE OPDRACHT: ‘Voer eerst de […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Molrekenen
Scheikunde | Vmbo | 2
Vraag
Molrekenen
Hallo leraar/lerares, ik ben huiswerk aan het maken en heb twee vragen waar ik hulp bij nodig heb. Het eerste probleem is dat er de afkorting Sr staat in mijn vraag, maar voor welk element staat dit? Ik weet het niet te vinden. Ik weet niet of u ook biologievragen kan beantwoorden, maar mijn tweede […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Naamgeving opgeloste zwakke base
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Naamgeving opgeloste zwakke base
Ik vroeg mij af, als een zwak zuur (bijv. Azijnzuur (CH3COOH) opgelost is, dan schrijf je gewoon op: CH3COOH (aq) (omdat er een evenwicht is, maar er is voornamelijk alleen CH3COOH (aq) Maar is dat ook zo bij een opgeloste zwakke base, bijv. het acetaation: CH3COO^- ook dan gewoon CH3COO^- (aq) erachter of geldt dit […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Molaire concentratie berekenen met de dichtheid
Scheikunde | Wo | 1
Vraag
Molaire concentratie berekenen met de dichtheid
Hey, Ik krijg de vraag: <div class=”page” title=”Page 14″> <div class=”layoutArea”> <div class=”column”> Bepaal de molaire concentraties van de volgende oplossingen in water Met de volgende gegevens: Zoutzuur met een dichtheid van 1,19 kg/L en procentueel massa gehalte van 37,2%. Maar ik loop helemaal vast. Ik heb zelf 1,19 kg/L al omgezet naar 1190 g/L […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon vitamine C, redox, gehalte
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
vitamine C, redox, gehalte
Hoi, ik moet voor school vijf manieren vinden om via een redoxreactie het vitamine C-gehalte uit een stuk fruit te bepalen. Weten jullie er vijf?
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon titratie van adipinezuur en kaliumhydroxide
Scheikunde | Wo | 1
Vraag
titratie van adipinezuur en kaliumhydroxide
Ik begrijp deze volgende vraag niet helemaal. Ik weet niet zo goed wat de reactie vergelijking is die erbij hoort. 1,002 g adipinezuur, een organisch zuur met molmassa 146,0 g/mol, wordt getitreerd door 0,768 g kaliumhydroxide. Hoeveel zure waterstofatomen bevat adipinezuur ? Ik had zelf al de mol van adipinezuur berekend en dat was 6,863*10^-3 […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon vetzuren (verzadigd en onverzadigd), beïnvloeden pH
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
vetzuren (verzadigd en onverzadigd), beïnvloeden pH
Beste allemaal, ik heb een vraag over de juistheid van een aanname die ik gemaakt heb voor een scheikunde verslag. Hij luidt als volgt: ”Verzadigde vetzuren kunnen leiden tot een afname van de pH in de dunne darm doordat ze de hoeveelheid zuur die wordt geproduceerd door de maag kunnen verhogen. Onverzadigde vetzuren, zoals omega-3-vetzuren, […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Reactie oxaalzuur met kalk
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Reactie oxaalzuur met kalk
Hallo, ik had een vraag. weet u misschien hoe de reactie eruitziet van oxaalzuur met kalk in overmaat? alvast bedankt
Bekijk vraag & antwoord