Aantonen dat er twee NH3 en één Ag+ gebonden zijn in een zilverammoniakcomplex
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Aantonen dat er twee NH3 en één Ag+ gebonden zijn in een zilverammoniakcomplex

 • Dit onderwerp is leeg.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
 • Auteur
  Berichten
 • #1963 Reageer
  Stach Redeker
  Gast

  Hoi! Een klasgenoot en ik schrijven practicumuitwerkingen bij een titratiepracticum. Het gaat over een zilverammoniakcomplex. Maar… we zitten vast bij de laatste vraag die we moeten beantwoorden.

  Eerst even wat achtergrondinformatie over de proef.

  De uitvoering van de proef gaat als volgt:
  1. We titreren eerst ammonia met zoutzuur, om de exacte molariteit van de gegeven ammonia te bepalen.
  Dan kunnen we echt aan de slag:
  2. We wegen ongeveer 10 mL AgNO3-oplossing af en doen deze in een erlenmeyer.
  3. We wegen ongeveer 10 mL ammonia af en doen deze in dezelfde erlenmeyer.
  4. Vervolgens titreren we met ongveer 2M KBr-oplossing totdat er een troebeling (neerslag zilverbromide) ontstaat.
  5. Tot slot herhalen we stap 1 tot en met 4, maar dan gebruiken we in plaats van 10 mL ammonia, 5 mL ammonina + 5 mL wate r.

  De reactievergelijking van het complex is gegeven:
  Ag(NH3)2+ <–> Ag+ + 2 NH3

  Evenals de evenwichtsbreuk:
  Kd = ([Ag+]*[NH3]^2)/[Ag(NH3)2+]

  Dan. De vragen die we moeten beantwoorden. De vragen leidden ons uiteindelijk naar de berekening van de dissociatieconstante (de overwichtsconstante). Die hebben we voor zowel het +/- 2 molair-experiment als het +/- 1 molair experiment gevonden.

  Maar dan dus die beruchte laatste vraag. Die luidt als volgt:
  “Leg tenslotte uit dat je bij nauwkeurige uitvoering met deze proef zou kunnen aantonen dat er inderdaad twee ammoniakmoleculen om één zilverion gebonden zijn.
  Hint: je zou kunnen kijken bij nauwkeurige bepaling, wat er zou gebeuren als je de verkeerde verhouding Ag+:NH3 zou hebben.”

  Wij zijn zelf al met de volgende redenatie gekomen:
  Wanneer de molverhouding anders is dan 1:2, is er een macht verschil in de evenwichtsconstante.
  0,3^3 en 0,45^3 geven bijvoorbeeld getallen die veel meer uit elkaar zitten dan 0,3^2 en 0,45^2.
  De verdunning heeft een [nh3] van bvb 0,35 en de normale heeft een [nh3] van bvb 0,7.
  Dus 0,35^2 = 0,1225 en 0,7^2 = 0,49
  Dat ligt nog redelijk in de buurt
  Maar 0,35^3 = 0,042875 en 0,7^3 = 0,343
  Dat ligt al veel verder uit elkaar

  Tot zover onze redenatie. Volgens mij zijn we op de goede weg, maar hebben we nog niet echt sluitend bewijs geleverd?
  – Want wat als de molverhouding 1:1 is?
  – En we doen nu niets met de Ag+, is dat erg?

  #1965 Reageer
  mui
  Gast

  Dag Stach

  We hebben je vraag gezien
  Er wordt over nagedacht.
  Volgens mij (en anderen) missen we informatie. Mogelijk zit je deels op verkeerd spoor
  Vandaag hoor je meer

  Groet
  MUi

  #1966 Reageer
  mui
  Gast

  Dag Stach

  Het eerste wat ik me afvroeg is waarom je de beginoplossingen (nauwkeurig?!) weegt in plaats van pipetteert. Wegen kan wel, maar alleen de dichtheid van zeer verdunde oplossingen mag je gelijkstellen aan de dichtheid van water.

  Realiseer je je dat de molariteiten van de beginoplossingen in 3 significante cijfers bekend moeten zijn?

  Hoe verhouden de molariteiten van de beginoplossingen zich tot elkaar?
  Zijn ze van dezelfde grootteorde: Dan moet je bij de instelling van het evenwicht rekening hoouden met de afname van twee concentraties nl de afname van [NH3] en de afname van [Ag+] om de beide concentraties in de evenwichtstoestand te berekenen.
  Je werkt misschien echter met een veel grotere (bijv 100 keer zo groot) [NH3].

  Vraag 1) : Wat kun je dan zeggen over [NH3} in de evenwichtstoestand?

  Na toevoegen van KBr-opl zal vrijwel meteen AgBr neerslaan. Het moment van neerslag wordt niet bepaald dooreen of ander equivalentiepunt
  Bovendien is er nog een probleem

  Vraag 2) : Wat gebeurt er met het dissociatieëvenwicht van het zilverammoniakcomplex als je zilverionen als zilverbromide neerslaat?

  Ik heb wel een manier in mij n hoofd om de dissociatieconstante te bepalen, maar ik moet eerst een reactie van jou hebben op mijn tekst

  Ik hoor wel van je
  Groet
  MUI

  #1968 Reageer
  Stach Redeker
  Gast

  Hoi Mui,

  Wat een hoop moeilijke vragen haha 🙂
  Vragen die ik zelf niet zo 1-2-3 kan beantwoorden.

  We wegen in plaats van pipeteren, omdat dat in het voorschrift staat.

  Ik heb alles wat wij hebben (opdracht/waarnemingenblad/uitwerkingen) geüpload naar Google Drive:
  https://drive.google.com/drive/folders/1tzeK2_WQ9nXHefPN-EE649o0XK0uP9wm?usp=sharing

  Meer informatie hebben we niet gekregen.

  De huidige status van ons denken:
  Wij vermoeden dat het antwoord iets in de volgende richting zal zijn: “De evenwichtsconstante van een complex is altijd gelijk, onafhankelijk van de concentratie. Als beide experimenten dus zeer nauwkeurig zouden worden uitgevoerd, worden gelijke uitkomsten verwacht. Omdat de waarde van de evenwichtsconstante direct afhankelijk is van de molariteit NH3, zouden, bij een andere molverhouding, de gevonden waarden niet met elkaar overeen komen.”

  Zou dat kunnen?

  #1969 Reageer
  mui
  Gast

  Ik zag in het voorschrift dat er gesproken werd over ongeveer 2 M ammonia en 0,01 M zilvernitraatoplossing
  De [NH3] is dus zeer veel groter dan de [Ag+]
  Je moet nu mijn vragen beantwoorden

  Overigens:
  De waarde van een evenwichtsconstante is uitsluitend afhankelijk van het soort evenwicht en de temperatuur.
  In jullie geval hangt de grootte van de Kd niet af van de [NH3]

  Ik hoor van je
  Groet
  MUI

  #1970 Reageer
  Stach Redeker
  Gast

  Vraag 1) : Wat kun je dan zeggen over [NH3} in de evenwichtstoestand?
  Ik denk dat die vrij groot is, aangezien we dus met een overmaat NH3 werken.

  Vraag 2) : Wat gebeurt er met het dissociatieëvenwicht van het zilverammoniakcomplex als je zilverionen als zilverbromide neerslaat?
  Dan zijn die zilverionen geen onderdeel meer van de breuk, wordt de teller minder groot, en dus ook de uitkomst van de Kd?

  #1971 Reageer
  mui
  Gast

  1) Dat klopt, maar in welke mate is de{NH3} veranderd tijdens het instellen van het evenwicht?

  2)Dat is niet goed, de evenwichtsconstante is alleen afhankelijk van T.
  De zg concentratiebreuk verandert tov de grootte van Kd. Er is dan geen evenwicht meer. Door evenwichtsverschuiving verandert de concentratiebreuk totdat de waarde van Kd weer bereikt is.Wat gebeurt er in jullie geval dus met je complex?

  Ik hoor van je
  Groet
  MUI

  #1972 Reageer
  Stach Redeker
  Gast

  Oké, poging 2:

  1) Dan gaat de [NH3] gaat weer omhoog;
  2) Omdat de Kd gelijk blijft moet de [NH3] en/of [Ag+] groter worden. Dus moet er weer meer Ag(NH3)2 worden omgezet in Ag+ en NH3. Dus de verhoudingen veranderen weer.

  Zoiets? Hoe kunnen deze antwoorden me helpen om tot het juiste vraag-10-antwoord te komen?

  #1973 Reageer
  mui
  Gast

  1) Dat kan natuurlijk niet. Er wordt een beetje NH3 gebruikt bij het instellen van het evenwicht. Dit beetje is echter maar (heel) klein tov je beginhoeveelheid dus het juiste antwoord is?

  2) Dit klopt wel dus uiteindelijk titreer je alle zilverionen met KBr-opl omdat bij voldoende KBr-opl al je complex ontleedt. Kortom titreren met KBr-opl geeft m.i. geen antwoord op de onderzoeksvraag

  Je moet begrijpen wat je aan het doen bent om ook de laatste vragen te beantwoorden

  Volgens mij kun je deze methode dus niet gebruiken om de formule van het complexe ion te bepalen.
  We kunnen nu twee dingen doen:
  Je overlegt met je scheikundedocent (heb je dat al gedaan bij het kiezen van deze methode?). Dat lijkt me het beste want zij/hij weet welke mogelijkheden er bij jullie op school zijn.

  Het tweede wat we kunnen doen is wat ik in mijn hoofd heb. Deze methode berust op het kwantitatief bepalen van zeer kleine concentraties zilverionen, maar ik weet niet of dat bij jullie op school kan. Je gebrukt dan een electrochemische methode.

  Ik hoor van je
  Groet
  MUI

  #1974 Reageer
  Stach Redeker
  Gast

  Hoi Mui,

  We konden helaas niet kiezen tussen verschillende methodes. We behoorden gewoon het practicumvoorschrift te volgen.
  Dat gezegd hebbende, morgen spreek ik mijn scheikundedocente en zal ik vragen wat zij voor ogen heeft als antwoord op vraag 10.
  Ik houd je op de hoogte van de uitkomst.

  #1975 Reageer
  mui
  Gast

  Prima
  Ik hoor van je

  Groet
  MUI

  #1990 Reageer
  mui
  Gast

  reactie test vraagbaak

  #1991 Reageer
  Stach Redeker
  Gast

  Update 1:
  Ik ben naar mijn scheikundedocente gegaan. Ook zij vond het een gekke en onduidelijke vraag. Uiteindelijk heeft ze het volgende antwoord goedgekeurd: “Bij een nauwkeurige bepaling wordt tweemaal dezelfde waarde voor Kd verwacht. Immers, de evenwichtsconstante is een constante. Als de molverhouding niet juist was, zullen door de macht in de evenwichtsbreuk, de gevonden Kd’s niet verder uit elkaar liggen”.
  De vraag wordt volgend jaar uit het voorschrift geschrapt.

  Update 2:
  Op mijn school hebben ze de gewoonte proefjes te recyclen. Om te zorgen dat het voor de volgende generatie 6v’ers niet wel heel makkelijk wordt, haal ik mijn uitwerkingen uit de gedeelde Drive-map. Het practicumvoorschrift en het waarnemingenblad laat ik staan.

  #1992 Reageer
  mui
  Gast

  Dag Stach

  Welke bijdrage verwacht je nu nog van mij?

  Groet
  MUI

  #1993 Reageer
  Stach Redeker
  Gast

  Hoi Mui,

  Ik denk dat we deze kwestie als opgelost kunnen beschouwen.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
Reageer op: Aantonen dat er twee NH3 en één Ag+ gebonden zijn in een zilverammoniakcomplex
Mijn informatie:vraagbaak icoon vraag 17 2002 tijdvak 1
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
vraag 17 2002 tijdvak 1
In mijn scheikunde boek kwam een oud examen opgave van 2002 tijdvak 1 vraag 17. Ik snap er dus helemaal niks van. Zouden jullie mij kunnen helpen met hoe je dit soort vragen beantwoord en hoe zei op het antwoord kwamen?
Bekijk vraag & antwoord
studiehulp icoon Molariteit havo 4
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Molariteit havo 4
Oefentoets havo 4 over molariteit
Bekijk de toets
studiehulp icoon Bindingen havo 4
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Bindingen havo 4
Oefentoets bindingen (atoom, vanderwaals etc) havo 4
Bekijk de toets
vraagbaak icoon Rekenen zuren en basen
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Rekenen zuren en basen
Goedenavond, Ik had een vraag waar ik niet helemaal uitkwam met betrekking tot chemisch rekenen aan zuren en basen. Hopelijk zou iemand mij op weg kunnen helpen. De vraag luidt als volgt: Je hebt een oplossing van natriumcarbonaat met een pH van 11,70 (T=298 K). Aan 50 mL van deze oplossing wordt 10 mL 0,10 […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Druk in een vat
Vraag
Druk in een vat
Stel dat ik een drukvat/buffervat heb van b.v. 1.000 liter lucht met een uitgangsdruk van 1 bar. Wat gebeurt er als ik daar met een compressor 1.000 liter lucht (of een hoeveelheid 'N') bij in pomp? Mijn uitgangspunt is de ideale gaswet: P x V / N x T = constant. Dus als ik N […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Katalysator in evenwichtsreactie
Scheikunde | Vwo | 4
Vraag
Katalysator in evenwichtsreactie
Mijn vraag is simpel Beïnvloedt een katalysator in een reactie met ingesteld evenwicht beide reactiesnelheden (reactie links en rechts) met dezelfde toename of afname? Ik begrijp niet dat een katalysator voor twee verschillende reacties dezelfde invloed kan hebben.
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon polair/apolair
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
polair/apolair
Malonzuur lost prima op in water. Toch zou ik zeggen dat door de symmetrie van het molecuul, moleculen malonzuur geen dipoolmoment hebben. De partiele dipoolmomenten heffen elkaar op. En dus is het een apolaire stof. Net zoals CO2 dat ook niet goed oplost in water. Toch heeft malonzuur OH-groepen die H-bruggen met watermoleculen kunnen vormen. […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon polair/apolair
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
polair/apolair
Malonzuur lost prima op in water. Toch zou ik zeggen dat door de symmetrie van het molecuul, moleculen malonzuur geen dipoolmoment hebben. De partiele dipoolmomenten heffen elkaar op. En dus is het een apolaire stof. Net zoals CO2 dat ook niet goed oplost in water. Toch heeft malonzuur OH-groepen die H-bruggen met watermoleculen kunnen vormen. […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon scheikunde zuren
Scheikunde | Vwo | 4
Vraag
scheikunde zuren
de opdracht uit het boek: Methaanzuur is een organisch zuur. Geef de reactievergelijking in molecuulformules van de reactie die verloopt bij het oplossen van methaanzuur in water. hoe/waar kan ik vinden wat de formule van methaanzuur is, staat het ergens in de binas of moet ik dit leren?
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon pH berekenen
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
pH berekenen
Bereken de pH na samenvoegen van: 100,0 ml zoutzuur (pH=2,70) en 100,0 ml KOH (pH=11,50) Ik heb de concentratie H3O+ en de concentratie OH- kunnen betekenen, maar ik weet niet hoe ik verder zou moeten.
Bekijk vraag & antwoord

Inloggen voor experts