Reageer op: 5 practica goed uitgewerkt (zuur-base-reacties)
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: 5 practica goed uitgewerkt (zuur-base-reacties)

#153173

Practicum 5

a)

CuSO4.5H2O + H2O —> Cu2+(aq) + SO42-(aq) + 6 H2O(l)

Als er dezelfde deeltjes vóór en ná de pijl staan dienen deze tegen elkaar weg te worden gestreept!
Deze reactievergelijking is dus niet helemaal juist.

b) De vorige keer noteerde je deze reactievergelijking:

Cu2+ (aq) + SO42-(aq) + H2O + Na+(aq) + OH(aq) –> Cu(OH)2 (aq) + Na2SO4 (aq) + H2O (l)

Waarbij je na de pijl twee niet gedissocieerde zouten Cu(OH)2 en Na2SOnoteert met erachter (aq). Zoals eerder benoemd valt een zout uiteen in ionen als het oplost en kun je het dus niet op deze manier opschrijven. Ofwel de positieve ionen en negatieve ionen zitten aan elkaar vast en het zout is een vaste stof met toestandsaanduiding (s) en is dus een niet oplosbaar zout. Ofwel de positieve en negatieve ionen ‘zwemmen’ los rond in de oplossing met toestandsaanduiding (aq) en het zout is dus goed oplosbaar.

Je hebt prime begrepen dat hier het niet oplosbare zout Cu(OH)2 als neerslag ontstaat! De vergelijking die je nu echter geeft is al heel wat beter dan degene die hierboven vermeld staat, er staat echter nog wel een foutje in:

Cu2+ (aq) + 2OH(aq)–> Cu(OH)2 (s) + H2O (l)

Tip: Als je gaat kijken dan zul je zien dat deze reactievergelijking niet kloppend is. Kun je er een kloppende vergelijking van maken. Denk goed na over welke deeltje(s) er ontstaan bij een neerslagreactie. En inderdaad is de vast turquoise kleur de stof koperhydroxide. In binas tabel 65b staat overigens niet dat Cu(OH)(aq) blauw is (de stof kan helemaal geen aq zijn want lost niet op!!)  maar Cu(OH)2 (gel) is blauw. Het is belangrijk om goed tabellen te lezen. Cu(OH)2 (s) staat niet in binas. Niet alle stoffen met een kleur zijn opgenomen in Binas, er is een selectie gemaakt van stoffen die veel voorkomen/gebruikt worden. Echter de meeste koperzouten zijn blauw/blauwgroen zoals je wellicht al wel gezien hebt tijdens practica. Dus er wordt van jou verwacht dat je zelf doorhebt dat de neerslag een koperzout moet zijn gezien de kleur en de beschikbare deeltjes, waarvan koperionen de enige zijn met een kleur.

 

 

 

Inloggen voor experts