Reageer op: zouten en evenwichten
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Reageer op: zouten en evenwichten

#1689

je kunt kiezen uit Na2SO4 en K2SO4.

Inloggen voor experts