Vloerverwarming
Alle eindexamens

Eindexamen

Vloerverwarming

Dit zijn opgaven 30 t/m 34 uit het eindexamen NaSk1 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2. Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.
De uitwerkbijlage heb je nodig voor vraag 30, 31, 32 en 34 en is bovenaan de pagina te downloaden onder

Vloerverwarming

Een kamer kun je comfortabel verwarmen met elektrische vloerverwarming. De vloerverwarming is afgedekt met laminaat.
De vloerverwarming bestaat uit een aantal matjes die in stroken worden gelegd. Elk matje heeft aan de zijkant koperen strips met daartussen banen van grafiet. De vloerverwarming zit tussen kunststof folie.

vloerverwarming met vier stroken                                                                                            een matje

 

Vraag 30 (2 punten)

Hieronder en in de uitwerkbijlage (deze is bovenaan de pagina te downloaden) staat een tabel met de materialen van de vloerverwarming.

Zet achter elk materiaal één kruisje in de juiste kolom.

Vraag 31 (1 punt)

De vloerverwarming wordt ingeschakeld met een thermostaat.

In de thermostaat zit een NTC.
Hieronder en in de uitwerkbijlage (deze is bovenaan de pagina te downloaden) staat een zin over de NTC.

Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheden.

Als de temperatuur daalt, neemt de weerstand van de NTC | af  | toe |.
en neemt de stroomsterkte door de NTC | af  | toe |.

Vraag 32 (2 punten)

De vloerverwarming is ingeschakeld. Hierdoor wordt de kamer gelijkmatig verwarmd.
Hieronder en in de uitwerkbijlage (deze is bovenaan de pagina te downloaden) staat een tabel met vormen van warmtetransport.

Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom.

Vraag 33 (3 punten)

De vloerverwarming is aangesloten op een netspanning van 230 V.
Het vermogen van één strook vloerverwarming is 375 W.

Bereken de weerstand in Ω van één strook vloerverwarming.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 34 (2 punten)

De vloerverwarming bestaat uit vier stroken. Je ziet een vereenvoudigd schakelschema.

Hieronder en in de uitwerkbijlage (deze is bovenaan de pagina te downloaden) staan drie zinnen over de stroken.

Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.

De spanning over één strook is | gelijk aan | groter dan | kleiner dan | de netspanning.
De stroomsterkte door één strook is | gelijk aan | groter dan | kleiner dan | de geleverde stroomsterkte door de netspanning.
De weerstand van één strook is | even groot als | groter dan | kleiner dan | de vervangingsweerstand van de vier stroken.

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2 – deel8

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Opladen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Opladen
Vragen 40 t/m 43 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Bijverwarming
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Bijverwarming
Vragen 5 t/m 10 uit eindexamen NaSk - gl-tl - 2022 - tijdvak 1
Lees meer
studiehulp icoon Altijd licht
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Altijd licht
Vragen 18 t/m 22 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon LED there be light
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
LED there be light
Vragen 1 t/m 5 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Heftruck
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heftruck
Vragen 24 t/m 29 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Afgedankte loodaccu’s
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Afgedankte loodaccu’s
Vragen 35 t/m 37 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Windmolens
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Windmolens
Vragen 38 t/m 39 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Lichtgevoelige schakeling
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Lichtgevoelige schakeling
Vragen 22 t/m 26 uit eindexamen NaSk - gl-tl - 2022 - tijdvak 1
Lees meer
studiehulp icoon Heup-airbag
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heup-airbag
Vragen 1 t/m 3 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Vat veilig verplaatsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vat veilig verplaatsen
Vragen 4 t/m 8 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer