Kalimba
eindexamen Alle eindexamens

Eindexamen

Kalimba

Dit zijn opgaven 23 t/m 26 uit het eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Kalimba

Irma bespeelt een kalimba. Dit is een duimpiano die geluid maakt als de metalen strips worden aangeslagen.

 

Vraag 23 (1 punt)

De kalimba heeft een klankkast die het geluid versterkt. Hier staat een zin over de klankkast.

Kies voor deze zin de juiste mogelijkheden.

De klankkast | vergroot | verkleint | de | amplitude | frequentie | van het geluid.

Vraag 24 (1 punt)

De kalimba heeft strips met verschillende lengtes. Dit is te vergelijken met de verschillende lengtes van de snaren van bepaalde snaarinstrumenten.

Irma slaat een lange en een korte strip aan. Hier staan twee zinnen over de lange en de korte strip.

Kies voor elke zin de juiste mogelijkheid.

  • De lange strip geeft een | hogere | lagere | toon dan de korte strip.
  • De lange strip heeft een | grotere | kleinere | trillingstijd dan de korte strip.

Vraag 25 (4 punten)

Op een oscilloscoop maakt Irma één toon van de kalimba zichtbaar. Je ziet een afbeelding van het scherm van de oscilloscoop vlak na het aanslaan van een strip.

Bereken met het beeld op het oscilloscoopscherm de frequentie van het geluid. Noteer eerst de trillingstijd.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vraag 26 (1 punt)

Na enkele seconden is de geluidssterkte van de toon kleiner. De instellingen van de oscilloscoop blijven gelijk. Welk oscilloscoopbeeld is juist in deze situatie?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Carnavalsoptocht
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Carnavalsoptocht
Vragen 7 t/m 10 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Harp
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Harp
Vragen 31 en 32 uit eindexamen NaSk1 vmbo-bb 2021.
Lees meer
studiehulp icoon Echoscopie
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Echoscopie
Vragen 10 t/m 14 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Gletsjer
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Gletsjer
Vragen 38 t/m 41 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Sirene hulpdiensten
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Sirene hulpdiensten
Vragen 36 t/m 42 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Windmolens
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Windmolens
Vragen 38 en 39 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Oordopjes
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Oordopjes
Vragen 34 t/m 37 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Stemvorkgeluid
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Stemvorkgeluid
Vragen 32 t/m 36 uit eindexamen NaSk1 kb 2022.
Lees meer
studiehulp icoon Olieverdamper
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Olieverdamper
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Fietsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fietsen
Vragen 11 en 12 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer