Sirene hulpdiensten
eindexamen Alle eindexamens

Eindexamen

Sirene hulpdiensten

Dit zijn opgaven 36 t/m 42 uit het eindexamen NaSk1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.

 

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Sirene hulpdiensten

Hulpdiensten hebben een sirene die twee tonen maakt.

Ria heeft op haar smartphone een app waarmee ze de geluidssignalen zichtbaar kan maken.

Je ziet een afbeelding van het scherm met één van de twee tonen.

 

Vraag 36 (3 punten)

Bereken de frequentie in Hz van deze toon.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 37 (1 punt)

De tweede toon van de sirene klinkt lager en even luid.
Wat verandert er aan het signaal op het scherm bij de lagere toon?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 38 (1 punt)

De sirene maakt overdag een geluid van 100 dB. ’s Nachts is het geluidsniveau 10 dB minder.

Waarom moet de sirene van een hulpdienst overdag meer geluid maken dan ’s nachts?

Vraag 39 (1 punt)

In welke zone van gehoorgevoeligheid valt het geluid dat de sirene ’s nachts maakt?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 40 (1 punt)

Vergelijk het geluid van 100 dB met het geluid van 90 dB.
Wat is juist over de maximale blootstellingsduur aan geluid van 100 dB?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 41 (3 punten)

Een hulpdienst rijdt overdag met sirene aan. Door het drukke verkeer
staat de hulpdienst even stil. Ria staat op een afstand van 250 m van de hulpdienst. De temperatuur is 288 K (15 oC).

Bereken de tijd in seconde die het geluid van de sirene erover doet om Ria te bereiken.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 42 (2 punten)

Op haar smartphone leest Ria een geluidsniveau van 62 dB af. Voor het geluidsniveau geldt:

Bij een verdubbeling van de afstand neemt het geluidsniveau met 6 dB af.

Bereken op welke afstand in meter het geluidsniveau van de sirene 44 dB is.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk 1 vmbo- gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Carnavalsoptocht
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Carnavalsoptocht
Vragen 7 t/m 10 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Kalimba
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kalimba
Vragen 23 t/m 26 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Windmolens
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Windmolens
Vragen 38 en 39 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Olieverdamper
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Olieverdamper
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Fietsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fietsen
Vragen 11 en 12 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Geleidende grond
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Geleidende grond
Vragen 13 t/m 19 uit NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Demonstratieproef
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Demonstratieproef
Vragen 20 t/m 25 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Condensatorproef
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Condensatorproef
Vragen 26 t/m 32 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Vaatwasser
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vaatwasser
Vragen 33 t/m 36 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Gatentang
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Gatentang
Vragen 37 t/m 39 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer