Levulinezuur
Alle eindexamens

Eindexamen

Levulinezuur

Dit zijn opgaven 35 t/m 43 uit het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

Levulinezuur

Levulinezuur (C5H8O3) kan worden gebruikt voor het produceren van nylon, en wordt gemaakt uit pulp (gemalen afvalhout). In onderstaand blokschema is het proces waarbij levulinezuur wordt verkregen vereenvoudigd en onvolledig weergegeven.


In ruimte I treden meerdere reacties op. Eén van deze reacties is hieronder vereenvoudigd met een vergelijking weergeven. Alleen één formule ontbreekt.

Het gevormde methaanzuur (CH2O2) wordt afgevoerd. Om zuiver levulinezuur te verkrijgen worden vervolgens drie verschillende scheidingsmethoden toegepast:

  • In ruimte II worden de pulpresten door middel van filtratie verwijderd uit het mengsel dat in ruimte I is ontstaan.
  • In ruimte III wordt vervolgens de zwavelzuuroplossing afgescheiden met behulp van een oplosmiddel waarin alle stoffen oplossen, behalve de zwavelzuuroplossing.
  • In ruimte IV wordt ten slotte het levulinezuur verkregen door middel van destillatie.

 

Vraag 35 (1 punt)

Geef de ontbrekende formule in de vergelijking van reactie 1.

Vraag 36 (1 punt)

Tot welk soort stoffen behoort methaanzuur?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 37 (2 punten)

Ruimte I bevat een mengsel van 200 kg beginstoffen. Hiervan bestaat 3,1 massaprocent uit een zwavelzuuroplossing. Deze oplossing heeft een dichtheid van 1,83 kg/L. Bereken hoeveel L zwavelzuuroplossing het mengsel van beginstoffen bevat.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 38 (1 punt)

De massa levulinezuur die ontstaat bij reactie 1 verschilt van de massa methaanzuur. Welk(e) van onderstaande gegevens is/zijn hiervan de oorzaak?

  • I: van beide stoffen ontstaan niet even veel moleculen.
  • II: de molecuulmassa’s van beide stoffen zijn ongelijk.

 

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 39 (1 punt)

Bij filtreren wordt gebruikgemaakt van een verschil in stofeigenschap. Welke stofeigenschap is dit?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 40 (1 punt)

Geef de naam van de scheidingsmethode die gebruikt wordt in ruimte III.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 41 (2 punten)

Bij de destillatie (ruimte IV) wordt een ‘kolom’ gebruikt. Deze is hiernaast afgebeeld. Welke van onderstaande kenmerken heeft destilleren met behulp van een kolom? Neem de Romeinse cijfers uit onderstaande tabel over en kies steeds ‘wel’ of ‘niet’.

 

Vraag 42 (1 punt)

Uit het blokschema blijkt dat twee stoffen kunnen worden hergebruikt in dit proces. Geef de namen van deze twee stoffen. Kies uit: levulinezuur, zwavelzuur, methaanzuur en oplosmiddel.

Vraag 43 (1 punt)

Zwavelzuur komt voor in de ruimtes I, II en III. Alleen in ruimte I treedt dit zuur op als katalysator. Welk argument kan daarvoor worden gegeven?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1 deel 7.

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Vitamines
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vitamines
Vragen 44 t/m 50 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon De verf van Vincent van Gogh
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
De verf van Vincent van Gogh
Vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Brandblusser
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Brandblusser
Vragen 8 t/m 16 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Vochtige lucht
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vochtige lucht
Vragen 17 t/m 22 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Turnmagnesium
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Turnmagnesium
Vragen 23 t/m 29 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon De luchtballon
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
De luchtballon
Vragen 30 t/m 34 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Hoe vormt een atoombinding? Indicatie dat de post een filmpje is
NaSk2 | Scheikunde | Havo | Vmbo | Vwo | 2 | 3 | 4
Uitlegfilmpje
Hoe vormt een atoombinding?
Lotte legt het uit en laat zien hoe je deze binding tekent.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Kinderstep
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kinderstep
Vragen 1 t/m 3 uit eindexamen NaSk1 vmbo kb 2021.
Lees meer
studiehulp icoon Molspuinhoop
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Molspuinhoop
Vragen 4 t/m 6 uit eindexamen NaSk1 vmbo kb 2021.
Lees meer
studiehulp icoon Training
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Training
Vragen 7 t/m 11 uit eindexamen NaSk1 vmbo kb 2021.
Lees meer