Vochtige lucht
Alle eindexamens

Eindexamen

Vochtige lucht

Dit zijn opgaven 17 t/m 22 uit het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Vochtige lucht

Lucht bevat waterdamp. Het maximale gehalte waterdamp in lucht is afhankelijk van de temperatuur. Dit is in onderstaande tabel weergegeven.

Vraag 17 (1 punt)

Welke notatie geeft het verdampen van water weer?

  • A: H2O (g) → H2O (l)
  • B: H2O (l) → H2O (g)
  • C: 2 H2O (g) → 2 H2 (l) + O2 (l)
  • D: 2 H2O (l) → 2 H2(g) + O2 (g)

 

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 18 (3 punten)

Bereken het aantal kg water dat maximaal aanwezig kan zijn in 150 m3 lucht. Ga hierbij uit van de volgende gegevens:

  • De temperatuur van de lucht is 20 °C.
  • De massa van 1,00 m3 lucht is 1,20 kg.

 

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 19 (2 punten)

Wanneer warme lucht afkoelt, kan water uit de lucht condenseren. Welke van onderstaande bewering(en) is/zijn in dat geval van toepassing?

Neem de Romeinse cijfers uit onderstaande tabel over en kies steeds ‘wel’ of ‘niet’.

Vraag 20 (2 punten)

Geef de vergelijking voor de vorming van fosforzuur (regels 3 en 4).

Vraag 21 (1 punt)

Een bepaalde hoeveelheid lucht wordt door de opstelling geleid. De massatoename in buisje 1 na afloop van de proef blijkt 7,5 gram te zijn. Hoeveel gram fosforzuur bevat buisje 1 na afloop van de proef?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 22 (1 punt)

Flip zegt: “Je kunt in buisje 2 wit kopersulfaat gebruiken, in plaats van difosforpentaoxide.” Wat blijkt in dat geval uit buisje 2, wanneer al het water uit de lucht reageert in buisje 1?

In buisje 2 …

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1 deel 4.

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon De verf van Vincent van Gogh
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
De verf van Vincent van Gogh
Vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Brandblusser
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Brandblusser
Vragen 8 t/m 16 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Turnmagnesium
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Turnmagnesium
Vragen 23 t/m 29 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon De luchtballon
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
De luchtballon
Vragen 30 t/m 34 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Levulinezuur
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Levulinezuur
Vragen 35 t/m 42 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Vitamines
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vitamines
Vragen 44 t/m 50 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Hoe vormt een atoombinding? Indicatie dat de post een filmpje is
NaSk2 | Scheikunde | Havo | Vmbo | Vwo | 2 | 3 | 4
Uitlegfilmpje
Hoe vormt een atoombinding?
Lotte legt het uit en laat zien hoe je deze binding tekent.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Kinderstep
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kinderstep
Vragen 1 t/m 3 uit eindexamen NaSk1 vmbo kb 2021.
Lees meer
studiehulp icoon Molspuinhoop
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Molspuinhoop
Vragen 4 t/m 6 uit eindexamen NaSk1 vmbo kb 2021.
Lees meer
studiehulp icoon Training
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Training
Vragen 7 t/m 11 uit eindexamen NaSk1 vmbo kb 2021.
Lees meer