Reageer op: verschil redox en zuurbase reacties.
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: verschil redox en zuurbase reacties.

#1352
mui
Expert

Bij een zuur-basereactie worden protonen (H+ ionen) overgedragen van de deeltjes (moleculen of ionen) van het zuur naar de deeltjes van de base.
Bijvoorbeeld de reactie tussen zoutzuur (HCl-oplossing) en natriumhydroxide-oplossing:
Het H3O+ ion uit zoutzuur staat dan een H+ af aan het OH- ion uit natronloog. (Daarbij ontstaat water)
De reactievergelijking wordt: H3O+ + OH- -> 2 H2O
Gegevens over zuren en basen vind je in Binas tabel 49

Bij een redoxreactie worden elektronen overgedragen. Het deeltje dat de elektronen afstaat heet de reductor, het deeltje dat de elektronen opneemt heet de oxidator.
Bekende reductoren zijn metalen: De neutrale metaalatomen kunnen door afgeven van elektronen overgaan in de positieve metaalionen.
Voorbeeld van een redoxreactie:
De reactie tussen zoutzuur en magnesium :
(Bij redoxreacties wordt meestal niet H3O+ in de reactievergelijking geschreven, maar H+ )

De reactievergelijking wordt:

2 H+ + Mg -> H2 + Mg2+
(oxidator) (reductor)

Elk H+ ion neemt een elektron op en wordt een H-atoom. Twee van die H-atomen vormen een H2 molecuul.
Het Mg-atoom staat twee elektronen af en vormt Mg2+

Gegevens over oxidatoren en reductoren vind je in tabel 48

Samengevat: Het principiële verschil tussen zuur-base en redoxreacties is het deeltje dat wordt overgedragen

Ik hoop dat ik je vraag volledig heb beantwoord, zo niet: stuur een reactie

Inloggen voor experts