Reageer op: Evenwicht en reactiesnelheid
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Evenwicht en reactiesnelheid

#1434
Eline
Gast

Hoi allemaal,

Heel erg bedankt voor jullie reacties. Ik heb nog één vervolgvraag over een opdracht.
Opdracht:
De voorbewerking bij de productie van ammoniak is dat er een mengsel van waterstof en stikstof moet worden gevormd. Waterstof wordt gemaakt door methaan te laten reageren met stoom. Hierbij ontstaan koolstofmono-oxide en waterstof: CH4(g) + H2O(g) ⇄ CO(g) + 3 H2(g).
Deze reactie is endotherm.
Welke factor speelt bij de vorming van dit gasmengsel een rol? Er kunnen meer antwoorden goed zijn.
– druk
– grootte van de reactor
– volume
– temperatuur
– aanwezigheid van een katalysator

Antwoord:
Je hebt een gasevenwicht, dus speelt de druk zeker een rol. Een hogere druk betekent dat de deeltjes dichter op elkaar zitten en vaker effectief kunnen botsen. Een hogere temperatuur zorgt dat er meer en heftigere effectieve botsingen optreden en bovendien verschuift het evenwicht dan naar de endotherme kant, dus naar rechts. Een katalysator laat een evenwicht sneller instellen. De grootte van de reactor heeft geen invloed op de reactiesnelheid, het volume ook niet.

Mijn vraag;
Waarom heeft het volume hier dan geen invloed op de reactiesnelheid?

Inloggen voor experts