Reageer op: redoxreacties
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: redoxreacties

#2048
Janneke
Gast

Hoi,

Dit vind ik een lastige vraag.
4. Een analist moet een natriumthiosulfaat oplossing stellen. De concentratie is ongeveer 0,1 mol.L-1. De analist weegt vervolgens 100 mg kaliumjodaat af (M= 214 g.mol-1). Na oplossen, toevoegen van 2g kaliumjodide en 10,00 mL zoutzuur wordt deze oplossing getitreerd. Het omslagpunt werd na 28,03 mL titreren bereikt.

Reactievergelijking stap 1 IO3- + 5I- + 6H+  3I2 + 3H2O

-Stel je vergeet het zuur toe te voegen, wat neem je dan waar?
-Bereken de concentratie van de natriumthiosulfaatoplossing.

Inloggen voor experts