Reageer op: Practicum p
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Practicum p

#2463
Babette
Gast

Ik snap vraag 12, 13 en 14 niet. Heeft u een hint of een plan van aanpak hoe ik deze aan moet pakken

Bereken n(OH–)overgebleven. (2p)

Hoeveel mol OH–-ionen heeft WEL gereageerd met de in de 10,00 mL Bar-le-Duc Citron aanwezige chemische hoeveelheid citroenzuur?

Bereken het gehalte citroenzuur in gram per 100 mL van de gebruikte Bar-le-Duc Citron.

Inloggen voor experts