Reageer op: Lewis structuren als de covalentie gegeven is.
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Lewis structuren als de covalentie gegeven is.

#2567
C3 JongerenCommunicatie
Sleutelbeheerder

Hallo Sandra, docenten hanteren verschillende stappenplannen voor het opstellen van een Lewisstructuur. Dus ik wil je niet in een stappenplan “duwen” dat ik gebruik in mijn klassen als jouw docent een andere methode hanteert.
Waar jij hier fout gaat in eerste instantie is dat je uitgaat dat alle atomen aan de octet regel moeten voldoen. Voor veel atomen geldt die regel maar in deze tekst staat dat de covalentie van S 5 is. Daardoor heeft S dus 10 elektronen om zich heen en geen 8. De beide O-atomen en het S-atoom hebben alle drie 6 elektronen in hun buitenste schil. Dus in totaal moeten er 18 elektronen geplaatst worden in de Lewisstructuur.
Uit “mijn” stappenplan volgt de conclusie dat er 4 atoombindingen moeten zijn en 5 vrije elektronenparen. O-atomen hebben altijd covalentie 2. Met een S-atoom als centraal atoom, kan je maar op 1 lewisstructuur komen (zie afbeelding)

Inloggen voor experts