Reageer op: halfreactie
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: halfreactie

#2601
docent Dick
Expert

Beste Sandra,

Ik begrijp uit jouw begin vraag dat er niet bij stond dat P2O5 in neutraal milieu of met water reageert tot PH3.
Als dat zo is, dan vind ik de vraag slecht geformuleerd.

Uit het feit dat PH3 uit P2O5 ontstaat, concludeer jij dat er dus H+ ionen nodig zijn.
Vandaar dat je vervolgens een halfvergelijking opschrijft die op zich juist is.
Maar H+ ionen komen niet zomaar voor, die komen voor in een zure oplossing of te wel een zuur milieu (naast uiteraard een tegenion als bv. Cl-)

De benodigde H+ ionen kunnen ook geleverd worden door water (waarbij er OH- ontstaat).
In dat geval krijg je de halfvergelijking zoals in het antwoordenboek is gegeven.

Basisch milieu: betekent dat er OH- ionen in oplossing aanwezig zijn (naast uiteraard een tegenion als bv. Na+)

Een paar voorbeelden:
Als O3 (oxidator) in zuur milieu reageert, dat participeert in de halfvergelijking H+.
O3 + 2H+ + 2e- —> O2 + H2O

Als O3(oxidator) in neutraal milieu reageert, dan participeert water in de halfvergelijking.
O3 + H2O + 2e- —> O2 + 2 OH-
In dit geval ontstaat er dus een base)

Als Mg (reductor) reageert, is de halfreactie: Mg(s) —> Mg2+ + 2e-
Als Mg(reductor) in basisch milieu reageert, is de halfreactie : Mg(s) + 2OH- —> Mg(OH)2 + 2e-

Heb ik het zo duidelijk voor je gemaakt?

Docent Dick

Inloggen voor experts