Reageer op: uitgebreid octet
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: uitgebreid octet

#2633

Beste Noah,
Allereerst merk ik graag even op dat een uitgebreid octet geen onderdeel uitmaakt van de examenstof voor het vwo.
De regels voor een gewoon octet en uitgebreid octet zijn echter hetzelfde.

Dus ten aanzien van het antwoord op jouw vraag is het antwoord op de website waaraan je refereert ‘meer juist’ dan het antwoord welke je zelf formuleerde.

Het meest goede antwoord op de vraag naar de juiste Lewis structuur van het ClO3- deeltje is degene van de website. Dat komt omdat we afgesproken hebben om zo min mogelijk ladingen en de ladingen zo laag mogelijk houden.
Jouw antwoord heeft 2 O-atomen met een negatieve lading van 1- en een Cl atoom met een positieve lading van 2+ en voldoet dus niet volledig aan de eisen om een Lewis structuur te geven met zo min mogelijk geladen deeltjes en een zo klein mogelijke lading omdat er ook een Lewis structuur mogelijk is met slechts 1 geladen deeltje, een O-atoom met lading 1-.
Jouw antwoord is daarmee een grensstructuur die minder plausibel is omdat het hebben van meer en grotere formele ladingen een deeltje minder stabiel maakt, dit is een energetisch minder gunstige situatie en dus minder waarschijnlijk.

Ik hoop dat dit de verwarring oplost. Zo niet dan horen we het wel!

Groeten,
Yvette

Inloggen voor experts