Reageer op: Titratie
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Titratie

#2774
Eva
Gast

Het gaat trouwens om deze titratie:

1 Spoel de buret met demiwater en twee keer met het verdunde zwavelzuur. Laat de spoeloplossingen weglopen in het bekerglas voor afval.

2 Vul de buret met het verdunde zwavelzuur. Zorg ervoor dat het beginniveau zich tussen de 0 en 5 mL bevindt. Noteer de beginstand in de tabel.

3 Spoel de pipet met demiwater en met huishoudammonia (gebruik de pipetteerballon) en laat de spoeloplossing weglopen in het bekerglas voor afval. Pipetteer 10,00 mL huishoudammonia in de maatkolf. Vul met demiwater aan tot de streep, plaats het stopje erop en meng goed door de maatkolf tien maal te kantelen. Je hebt nu verdunde ammonia.

4 Spoel de volumepipet met demiwater, gevolgd door spoelen met de verdunde ammonia (gebruik weer de pipetteerballon).

5 Pipetteer 10,00 mL verdunde ammonia in de erlenmeyer en voeg hieraan 3 druppels methyloranje toe. Kijk in Binas tabel 52 voor de kleuromslag.

6 Druppel voorzichtig het verdunde zwavelzuur uit de buret bij de verdunde ammonia, terwijl je de erlenmeyer blijft zwenken. Spoel indien nodig de binnenwand van de erlenmeyer met demiwater. Stop met toevoegen van verdund zwavelzuur als de kleur van de indicator net omslaat en blijvend van kleur verandert.

7 Lees de eindstand van het verdunde zwavelzuur nauwkeurig af op de buret en noteer deze in de tabel.

8 Herhaal onderdeel 5 t/m 7. Lees telkens de nieuwe beginstand af op de buret en noteer deze in de tabel.

Inloggen voor experts