Biologisch medisch analist
Alle opleidingen

Opleiding

Biologisch medisch analist

Informatie

Wil jij weten wat er onder een microscoop gebeurt en heb jij een fascinatie voor micro-organismen als bacteriën, virussen en/of schimmels? Dan is dit beroep echt iets voor jou!

Als biologisch medisch analist onderzoek je materiaal afkomstig van levende organismen. Je verzamelt het biologisch monstermateriaal dat je krijgt aangeleverd. Je analyseert biochemische processen, biomoleculen, cellen, en organismen en bepaalt of grondstoffen, en materialen voldoen aan de gestelde eisen. Je signaleert afwijkingen en neemt beslissingen over vervolgstappen.Je bent geschikt voor dit beroep als je belangstelling hebt voor onderzoeken, analyseren en signaleren van afwijkingen. Je kunt geordend en nauwkeurig werken volgens procedures en richtlijnen, maar je neemt ook initiatief en lost problemen op. Je moet zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen kunnen werken.

Toelating

Algemeen


In het algemeen kun je de opleiding starten met:  • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)

  • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)

  • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4

  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.Aanvullende eisen:  • Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
ROC van Amsterdam
Naaldwijkstraat 45
1059 GJ

Andere locaties

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS

Bodegraven

Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel

Arnhem

Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College

Leeuwarden

Nordwin College

Leeuwarden

Rotterdam

Stg ROC Summa College

Eindhoven

ROC van Amsterdam

Amsterdam

Regionaal Opleidingen Centrum Nova College

Beverwijk

ROC de Leijgraaf

Cuijk

Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel

Nijmegen

Curio

Breda

mboRijnland

Leiden

Stichting ROC Midden Nederland

Utrecht

ROC de Leijgraaf

Oss

Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Enschede

VISTA College

Sittard-Geleen

Stichting Noorderpoort

Groningen