Alle opleidingen

Opleiding

Informatie

Als stuurman waterbouw werk jij op een sleephopperzuiger of snijkopzuiger. Dat zijn schepen die in de baggersector worden gebruikt. Jij bent daar verantwoordelijk voor het baggerproces.

Als stuurman waterbouw werk je in de baggersector. Bij het baggeren horen alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van slib, zand en andere lagen van de waterbodem. Baggerbedrijven zorgen ervoor dat waterwegen, zoals kanalen en vaarten, bevaarbaar blijven. Ook bagger je giftig slib en berg je het veilig op in afgesloten bassins. Die bassins heb je zelf gebouwd. Kortom: je zorgt ervoor dat de vaarwegen veilig en goed bevaarbaar zijn en dat het land niet overstroomt. Je hebt dus zowel kennis van het varen met een schip als van de werking van de baggerwerktuigen en de planning en organisatie van de baggerwerkzaamheden.

Start opleiding

Haalt eerste jaar

-

ECTS

-

Vrouwen

-

Numerus fixus

Nee

Mannen

-

Locatie