Berekenen hoeveelheid verdwenen HCL
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Berekenen hoeveelheid verdwenen HCL

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
 • Auteur
  Berichten
 • #157885 Reageer
  Fenne
  Gast

  Hoi,

  Ik heb een practicum gedaan voor scheikunde over conductometrie. Hierbij had ik 25 mililiter natronloog (ca. 0,1M) gepipeteerd en in een bekerglas gedaan waar twee elektroden inzaten. Ik heb dit beker glas bijgevuld met gedestilleerd water, zodat de elektroden het metaal van de elektroden helemaal onder water stonden. Doormiddel van een buret voegde ik telkens circa 5 mililiter verdund zwavelzuur toe aan het bekerglas. Bij elke keer dat ik 5 milimeter er bij toevoegde meette ik de stroomsterkte.

  Nu is de vraag: Bereken hoeveel mmol HCL verdwijnt door 5,0 minuten en 38 seconden bij een stroomsterkte van 39mA te elektrolyseren.

  Kunt u mij hierbij helpen?

   

  #157886 Reageer
  docent Dick
  Expert

  Beste Fenne,

  Bij de eerste proef die je beschrijft, titreer je natronloog met een zwavelzuuroplossing. Je meet tijdens de titratie de geleidbaarheid. Vervolgens heb je een grafiek gemaakt, waarin de geleidbaarheid hebt uitgezet tegen het aantal toegevoegde mL zwavelzuuroplossing. Je hebt hier geen vraag geformuleerd!

  Vervolgens vraag je hoeveel mmol HCl verdwijnt er door een oplossing van zoutzuur (?) gedurende 5 minuten en 38 seconden te elektrolyseren.

  De stroomsterkte is 38 mA.

  38 mA = 35 mC/s.

  Je kunt dus uitrekenen hoeveel lading in Coulomb er is gepasseerd.

  Als je weet hoeveel coulomb, dan kun je uitrekenen hoeveel mol elektronen dat zijn.

  Welke elektrolysereactie treedt er op?

  Kun je  nu uitrekenen hoeveel mol HCl er wordt omgezet?

  Ik zie je antwoorden graag tegemoet.

  Als je nog vervolgvragen hebt, dan zien we die ook wel verschijnen.

  Succes.

  Dick

   

   

  #157929 Reageer
  Isa
  Gast

  Hoi Dick,

  Kun je een voorbeeldje geven, want ik snap het nog niet helemaal. Ik weet niet of je het nodig hebt, maar de molariteit van het zwavelzuur is 0,0497M. en een stroom sterkte van 39mA. en een tijd van 5 minuten en 38 seconden.

  ik heb ook een conductometrie proef gedaan waarbij ik koolstofdioxide inleidde in kalkwater. Ik weet niet of de vraag misschien bij die proef hoort of bij de proef met het zwavelzuur.

  kunt u mij helpen?

  mvg,

  Isa

  #157930 Reageer
  docent Dick
  Expert

  Beste Isa/Fenne,

  Zullen we eerst de titratie van natronloog met zwavelzuuropl. bekijken en daarna kalkwater met CO2?

  Je schreef eerder:

  Ik heb een practicum gedaan voor scheikunde over conductometrie. Hierbij had ik 25 mL natronloog (ca. 0,1M) gepipeteerd en in een bekerglas gedaan waar twee elektroden inzaten. Ik heb dit beker glas bijgevuld met gedestilleerd water, zodat de elektroden het metaal van de elektroden helemaal onder water stonden. Doormiddel van een buret voegde ik telkens circa 5 mL verdund zwavelzuur toe aan het bekerglas. Bij elke keer dat ik 5 mL er bij toevoegde meette ik de stroomsterkte.

  later: de Molariteit van de zwavelzuur was 0,0497.

  Je hebt dus na elke 5 mL zwavelzuuropl. de stroomsterkte gemeten.

  Waarschijnlijk heb je deze gemeten stroomsterkte uitgezet tegen het aan mL zwavelzuuroplossing.

  Kun  je aangeven welke grafiek je krijgt en hoe je dan het eind van de titratie bepaalt?

  Na hoeveel mL had je volgens jou het eindpunt van de titratie?

  Dick

  #157938 Reageer
  Isa
  Gast

  Hoi Dick,

  ik heb inderdaad een grafiek gemaakt met op de de verticale as de stroomsterke (mA) en op de horizontale as de hoeveelheid zwavelzuur (ml).

  De grafiek begint hoog, gaat dan naar beneden en gaat uiteindelijk weer omhoog. ik heb de proef 4 keer uitgevoerd dus ik heb ook 4 verschillende resultaten. Moet ik van deze 4 het gemiddelde nemen of gewoon 1 grafiek kiezen.

  Ik denk dat het einde van de titratie is op het punt dat de grafiek op het laagste is in de grafiek, dus zeg maar het punt waar de grafiek niet meer naar beneden gaat maar weer omhoog begint te gaan.
  Als ik kijk bij een 1 van de 4 grafieken, dan zie ik dat op dat punt er 21,1 ml zwavelzuur is toegevoegd en daarbij is 27mA stroomsterkte gemeten.

  dus na 21,1ml was het eindpunt van de titratie?

   

  #157944 Reageer
  docent Dick
  Expert

  Beste Isa,

  Hartelijk dank voor je antwoord.

  Je hebt nu ook 4 verschillende aantal ml toegevoegd zwavelzuur bepaald uit uit de 4 grafieken, dat is prima!

  We nemen even die van 21,1 mL.

  Je had 25,0 mL natronloog  en hebt 21,1 ml 0,0497 M zwavelzuur toegevoegd.

  Kun  je nu uitrekenen hoeveel mol H3O+ je hebt toegevoegd?

  Zo ja, Kun je nu nu de molariteit van de natronloog uitrekenen?

  Groeten,

  Dick

  #157947 Reageer
  Daan
  Gast

  Hoi,

  Bedankt voor je reactie!
  Even een kleine correctie ik zie nu dat het 21,2 ml zwavelzuur is. Dus ik ga daar mee verder.

  om de hoeveelheid toegevoegde H3O+ te bepalen doe je:
  21,2 x 0,0,497 x 2,00 = 2,11 mmol OH-ionen.
  molariteit van natronloog is: 2,11 x 25,0 = 0,0843 M

  en nu?

  groetjes

   

  #157953 Reageer
  Isa
  Gast

  Hoi,

  Hoe moet ik nu verder om de hoeveelheid verdwenen mmol HCl, door 338 seconden bij een stroomsterkte van 39mA te elektrolyseren, berekenen?

  mvg,

  Isa

  #157955 Reageer
  docent Dick
  Expert

  Beste Isa,

  Kun je aangeven welke halfreacties er optreden en wat de totaal reactie is bij deze elektrolyse?

  Je kent de stroomsterkte en de tijd dat je stroom hebt doorgeleid. Kun je nu berekenen hoeveel mol elektronen er gebruikt zijn?

  Zie je antwoorden graag tegemoet.

  Dick

  #157958 Reageer
  Isa
  Gast

  De halfreacties zijn:

  2H+ + 2e –> H2

  2Cl –> Cl2 + 2e

  De totaal reactie is dan:

  2HCl –> H2 (g) + Cl2(g)

  de molverhouding is dus 2:1:1

  Het aantal mol HCl kan worden berekend met de formule:
  (stroomsterkte x tijd) / (2 x F)
  Waar bij F een constante is van: 9,64853365×104 C/mol
  invullen geeft:

  (0,039 x 338) / (2 x 9,64853365×104) = 6,831089821×10-5 mol HCl

  dit keer 1000 want het moet in mmol geeft: 0,06831089821mmol HCl

  Klopt dit?

  Dan heb ik nog een laatste vraag wat te maken heeft met deze berekening en dat is:

  als we aanemen dat de proef wordt uitgevoerd met 25ml 0,10Mzoutzuur. is de berekende hoeveelheid bij de vorige vraag dan groot genoeg omhet eindresultaat van de titratie significant te beïnvloeden?

  groeten,

  Isa

  #157959 Reageer
  docent Dick
  Expert

  Beste Isa,

  Berekening is helemaal juist!

  Let echte wel op de siginificantie!

  Antwoord is 0,068 mmol HCl

  Tweede deel van je vraag:

  hoeveel mmol HCl is aanwezig in 25,0 mL 0,1 M zoutzuur?

  Kun je uitrekenen hoeveel % van de HCl je verliest met bij de elektrolyse?

  Ik begrijp nu dat je deze oplossing geelektrolyseerd hebt tijdens de titratie met natronloog. Klopt dat.

  Ik heb nog een paar gegevens nodig:

  Exacte molariteit van de zoutzuur of van de natronloog.

  aantal mL toegevoegde natronloog

  Dick

   

  #157960 Reageer
  Isa
  Gast

  Hoi,

  Bedankt voor uw reactie

  oke ik heb even geprobeerd om de tweede vraag te beantwoorden. Kunt u kijken of dit klopt?

  De verhouding tussen het geëlektrolyseerde HCl en het totale HCl moet worden bepaald.
  Er is 25ml zoutzuur = 0,025liter zoutzuur.
  Om de hoeveelheid mol HCl in het totale volume te bepalen kun je de volgende formule gebruiken: volume * molariteit

  Volume= 0,025L
  molariteit = 0,10M
  De hoeveelheid mol HCl is: 0,025 * 0,10 = 0,0025mol HCl
  0,0025*1000 = 2,5 mmol HCl
  Bij de vorige vraag is berekend dat het geëlektrolyseerde HCl 0,068mmol is.
  Om de verhouding te bereken doen we het geëlektrolyseerd HCl/totaal HCl. Dat geeft:
  0,068/2,5 = 0,0272
  Dus het geëlektrolyseerde volume van de HCl is ongeveer 0,0272 keer kleiner dan het totale volume van de HCl in de titratie.
  Hieruit kun je concluderen dat de hoeveelheid geëlektrolyseerde HCl waarschijnlijk niet genoeg is om het eindresultaat van de titratie significant te beïnvloeden.

  groetjes.

  Isa

  #157961 Reageer
  docent Dick
  Expert

  Beste Isa,

  Goed berekend!!

  Je fout is 2,7 %

  Als je molariteit is gegeven als 0,10 dan 2,7% van 0,10 = 0,0027

  Inderdaad valt dat buiten de significantie van 0,10.

  Testvraag:

  Als de molariteit 0,10 M is. Tussen welke grenswaarde ligt deze molariteit dan?

  Dick

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
Reageer op: Berekenen hoeveelheid verdwenen HCL
Je informatie:vraagbaak icoon Examen 2018-1 vwo
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
Examen 2018-1 vwo
Hallo, ik ben eindexamen leerling en heb het scheikunde examen vwo 2018-1 gemaakt, en aan de hand daarvan wat vragen. vraag 1: ik heb hier gewoon opgeschreven dat het aantal atomen gelijk is, niet dat het er 6 zijn. Krijg ik hiervoor helemaal geen punten? vraag 6: bij uitgangspunt 2 heb ik gezegd dat bij […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Joodadditiegetal
Scheikunde | Mbo 3 | 6
Vraag
Joodadditiegetal
– Hoe bepaal je de hoeveelheid gram onverzadigd vet doormiddel van het joodgetal? (Formule) – is er een formule voor de bepaling van het joodgetal doormiddel van titratie van KI-oplossing? antwoord alstublieft niet met een site want ik heb al heel ver gezocht maar vond niets. Ik hoop dat u mij kunt helpen door een […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Joodgetal
Scheikunde | Mbo 3 | 6
Vraag
Joodgetal
– Hoe bepaal je de hoeveelheid gram onverzadigd vet doormiddel van het joodgetal? – Wat kan je concluderen uit de grootte van een joodgetal? – is er een formule voor de bepaling van het joodgetal doormiddel van titratie van KI-oplossing?  
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon eiwit
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
eiwit
ik ben een eindproject aan het doen en ik moet hierbij de eiwitgehalte bepalen van gedroogde meelwormen. Mijn vraag is of dat ik gedroogde meelwormen (in de vorm van poeder) kan gebruiken bij Kjeldahl-methode. (de eiwitgehalte bepalen gaat na vetextractie gebeuren)
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon eiwitgehalte bepalen met Kjeldahl-methode
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
eiwitgehalte bepalen met Kjeldahl-methode
beste meneer/ mevrouw ik ben een eindproject aan het doen en ik moet hierbij de eiwitgehalte bepalen van gedroogde meelwormen. Mijn vraag is of dat ik gedroogde meelwormen (in de vorm van poeder) kan gebruiken bij Kjeldahl-methode. (de eiwitgehalte bepalen gaat na vetextractie gebeuren) alvast bedankt
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon pH
Scheikunde | Havo | 5
Vraag
pH
Een regenton is gevuld met 200 liter water, waarvan de pH 5,5 is. Je moet natriumhydroxide korreltjes gebruiken om de pH neutraal te maken (pH 7). Elk korreltje weegt 0,025 gram. Hoeveel korreltjes heb je nodig om het water neutraal te maken?
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon redoxreactie
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
redoxreactie
hallo, wilt u bij deze reacties voor mij het antwoord geven want ik heb ze gemaakt maar ik heb geen antwoorden en ik weet niet of ik het goed gedaan heb. 1. geef de half reacties en de totaal reactie  wanneer fosforigzuur (H3PO3) aan een kaliumnitraatoplossing wordt toegevoegd/ 2. geef de half reacties en de […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Redox waterstofperoxide
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Redox waterstofperoxide
Hoi In mijn scheikundeboek staat een opdracht over waterstofperoxide dat zich als oxidator en als zuurstof gedraagt. vraag a: ‘Je kunt je haar bleken met een H2O2 oplossing. Niet H2O2 zelf is dan de oxidator, maar zuurstof die uit H2O2 ontstaat. Geef de halfreactie voor het ontstaan van zuurstof uit H2O2. en vraag b: ‘De […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Redox waterstofperoxide
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Redox waterstofperoxide
Hoi In mijn scheikundeboek staat een opdracht over waterstofperoxide dat zich als oxidator en als zuurstof gedraagt. vraag a: 'Je kunt je haar bleken met een H2O2 oplossing. Niet H2O2 zelf is dan de oxidator, maar zuurstof die uit H2O2 ontstaat. Geef de halfreactie voor het ontstaan van zuurstof uit H2O2. en vraag b: 'De […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon koolwaterstoffen nummering
Scheikunde | Vwo | 4
Vraag
koolwaterstoffen nummering
hoe weet je welk deel van een koolwaterstof het laagste nnummer heeft?
Bekijk vraag & antwoord

Inloggen voor experts