Reageer op: cis en trans-isomerie
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Reageer op: cis en trans-isomerie

#150275

Beste Suus en Willem,

Je kunt niet van 1 C zeggen dat deze cis or trans is. Cis of trans gaat over ofwel een dubbele binding ofwel een ringstructuur en geeft informatie over de manier waarop de groepen gebonden zijn aan de dubbele binding of de ring. We spreken hier van informatie over de stereochemie van het molecuul. Je kunt dus zeggen dat een (deel van) een molecuul een cis conformatie heeft.

Ofwel in de naam van het molecuul staat cis ofwel je moet dit zelf afleiden uit de structuurformule die gegeven is.

Beantwoord dit jullie vraag of zouden jullie een specifieke opgave/vraag willen bespreken?

Groeten,

Yvette

Inloggen voor experts