Reageer op: 5 practica goed uitgewerkt (zuur-base-reacties)
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: 5 practica goed uitgewerkt (zuur-base-reacties)

#153176

5d)

“Alle deeltjes: Cu2+, O2- (sterkste base), H3O+ (sterkste zuur) en SO42-.”

Dit is juist, enige deeltje aanwezig dat ontbreekt is H2O, maar je hebt het sterkste zuur en de sterkste base juist geïdentificeerd!

Cu2+ + H3O+ + OH- + O2- + SO42- –> 2 H2O (l) + SO42- (aq) + Cu2+ (aq)

De reactievergelijking echter niet.

Probeer het even opnieuw met de volgende tips:

– er staan deeltjes in de reactievergelijking die helemaal niet aanwezig zijn, kijk maar naar je eigen inventarisatie en naar je reactievergelijking.

– je hebt tribune-ionen in je reactievergelijking staan, deze kun je herkennen omdat ze zowel voor als na de pijl aanwezig zijn. Deeltjes die zowel voor als na de pijl aanwezig zijn moet je tegen elkaar wegstrepen.

“Na: het mengsel wordt helder met een blauwe kleur (prut lost op in verdund zwavelzuur, dus ‘prut en verdunde zwavelzuur’ –> goed oplosbaar met elkaar).”

Bij het verschijnsel ‘oplossen’ blijven de stoffen behouden, er vindt geen reactie plaats. Is hier dan spraken van ‘oplossen’?

“Verklaringen: er is sprake van een blauwe, heldere oplossing, omdat de Cu2+ opgelost in water (en dat wordt blauw volgens tabel 65b). De opgeloste SO42- zorgt ook voor een blauwe oplossing.”

Komt die sulfaation die helemaal niet blauw is weer om de hoek kijken ;).

Inloggen voor experts