Materiaalonderzoek
eindexamen Alle eindexamens

Eindexamen

Materiaalonderzoek

Dit zijn opgaven 24 t/m 30 uit het eindexamen NaSk1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.

Je hebt de uitwerkbijlage nodig voor vraag 24, 25 en 30. Deze is bovenaan de pagina te downloaden onder .

 

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Materiaalonderzoek

Anna onderzoekt een glimmend metalen staafje. Je ziet een afbeelding van dit staafje.

 

Vraag 24 (2 punten)

Hieronder en in de uitwerkbijlage staat een tabel met een aantal waarnemingen van Anna (de uitwerkbijlage kun je downloaden door bovenaan de pagina op de downloadknop te klikken).

Kies de waarnemingen die over een stofeigenschap gaan (en zet een kruisje achter een waarneming als die over een stofeigenschap gaat).

Vraag 25 (2 punten)

Anna bepaalt de massa en het volume van het staafje. Hieronder en in de uitwerkbijlage (deze is bovenaan de pagina te downloaden) staan twee zinnen over de meetinstrumenten die Anna hiervoor kan gebruiken.

Noteer in elke zin een geschikt meetinstrument.

  • De massa kan Anna bepalen met een …
  • Het volume kan Anna bepalen met een …

Vraag 26 (2 punten)

Met een valtoestel bepaalt Anna hoeveel energie er nodig is om het staafje te breken.

Je ziet drie afbeeldingen van het valtoestel in gebruik.

Anna plaatst het staafje in het valtoestel en tilt het valgewicht 0,80 m omhoog. De massa van het valgewicht is 5,0 kg. De toename van de zwaarte-energie van het valgewicht is daardoor 40 J.

Toon de toename van de zwaarte-energie met een berekening aan.

Vraag 27 (2 punten)

Anna laat het valgewicht los. Het valgewicht botst tegen een wig voor het staafje. Het staafje breekt en het valgewicht zwaait door.

Bereken de snelheid in m/s waarmee het valgewicht de wig raakt. Neem aan dat alle zwaarte-energie wordt omgezet in bewegingsenergie.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 28 (1 punt)

Je ziet een afbeelding van het staafje voor en na het botsen.

Bekijk de drie afbeeldingen van het valtoestel in gebruik.

Waaruit blijkt dat het staafje niet alle bewegingsenergie van het valgewicht heeft opgenomen?

Vraag 29 (1 punt)

Vóór het loslaten heeft het valgewicht een zwaarte-energie van 40 J. Na de botsing heeft het valgewicht nog 30% van deze energie over. Hoeveel energie was er nodig om dit staafje te breken?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 30 (2 punten)

De punt van de wig wordt in de loop van de tijd stomper. Vergelijk een botsing met een stompe wig met een botsing met een nieuwe wig.

Noteer voor elke zin hier of in de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheid (de uitwerkbijlage kun je downloaden door bovenaan de pagina op de downloadknop te klikken).

  • Met een stompe wig is de kracht op het staafje | even groot | groter | kleiner.
  • Met een stompe wig is het contactoppervlak met het staafje | even groot | groter | kleiner.
  • Met een stompe wig is de druk op het staafje | even groot | groter | kleiner.

 

Vul alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk 1 vmbo- gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Fietsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fietsen
Vragen 11 en 12 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Demonstratieproef
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Demonstratieproef
Vragen 20 t/m 25 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Practicum elektromagneet
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Practicum elektromagneet
Vragen 27 t/m 33 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Meteoroïde
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Meteoroïde
Vragen 43 t/m 45 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Materiaalonderzoek
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Materiaalonderzoek
Vragen 6 t/m 10 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Olieverdamper
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Olieverdamper
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Carnavalsoptocht
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Carnavalsoptocht
Vragen 7 t/m 10 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Geleidende grond
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Geleidende grond
Vragen 13 t/m 19 uit NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Condensatorproef
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Condensatorproef
Vragen 26 t/m 32 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Vaatwasser
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vaatwasser
Vragen 33 t/m 36 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer