Meteoroïde
eindexamen Alle eindexamens

Eindexamen

Meteoroïde

Dit zijn opgaven 43 t/m 45 uit het eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Meteoroïde

Meteoroïden zijn voorwerpen die met grote snelheid door de ruimte bewegen.

 

Vraag 43 (3 punten)

Een bepaalde meteoroïde beweegt door de ruimte met een snelheid van 1,0 x 104 m/s. De bewegingsenergie van deze meteoroïde is 1000 MJ.

Bereken de massa in kg van deze meteoroïde.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 44 (1 punt)

Als een meteoroïde dichter bij de aarde komt, wordt de bewegingsrichting van die meteoroïde beïnvloed door een kracht. De meteoroïde beweegt door deze kracht richting de aarde.

Noteer de naam van deze kracht.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 45 (2 punten)

De meteoroïde beweegt door de dampkring en komt steeds dichter bij de aarde.

Door luchtwrijving stijgt de temperatuur, waardoor delen van de meteoroïde verbranden of verdampen. De massa van de meteoroïde neemt hierdoor af.

De verandering van de hoogte en de massa hebben invloed op de zwaarte-energie van de meteoroïde.

Hier staan twee zinnen over deze veranderingen.

Kies voor elke zin de juiste mogelijkheid. Verwaarloos hierbij de verandering van de valversnelling.

  • Als de hoogte van de meteoroïde afneemt, dan neemt de zwaarte-energie | af | toe.
  • Als de massa van de meteoroïde afneemt, dan neemt de zwaarte-energie | af | toe.

Dit is het einde van het examen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Demonstratieproef
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Demonstratieproef
Vragen 20 t/m 25 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Materiaalonderzoek
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Materiaalonderzoek
Vragen 24 t/m 30 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Kantelbrug
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kantelbrug
Vragen 31 t/m 35 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Vat veilig verplaatsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vat veilig verplaatsen
Vragen 4 t/m 8 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Formula Rossa
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Formula Rossa
Vragen 9 t/m 17 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Heftruck
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heftruck
Vragen 24 t/m 29 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Olieverdamper
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Olieverdamper
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Carnavalsoptocht
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Carnavalsoptocht
Vragen 7 t/m 10 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Fietsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fietsen
Vragen 11 en 12 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Geleidende grond
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Geleidende grond
Vragen 13 t/m 19 uit NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer