Ladderlift
Alle eindexamens

Eindexamen

Ladderlift

Dit zijn opgaven 39 t/m 41 uit het eindexamen NaSk1 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 3. Ga naar het begin van dit examen. 

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

De uitwerkbijlage heb je nodig voor vraag 41 en is bovenaan de pagina te downloaden onder

Ladderlift

Een ladderlift wordt gebruikt om (bouw)materiaal omhoog te brengen.

 

Vraag 39 (3 punten)

Tijdens een transport brengt de ladderlift de lading met een massa van 80 kg naar een hoogte van 12,5 m.

Bereken de toename van de zwaarte-energie in kJ bij het verplaatsen van deze lading.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 40 (1 punt)

De lading beweegt tijdens het transport met constante snelheid.
Op de lading werken tijdens het transport verschillende krachten.
Je ziet een drietal afbeeldingen waarin de resultante (resulterende kracht) is weergegeven.

Welk van die afbeeldingen geeft de resultante juist weer?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 41 (2 punten)

De ladderlift werkt als een hefboom. D is het draaipunt en P het steunpunt. Als de lading naar boven wordt gebracht steunt het uiteinde niet tegen de dakrand.
Over het transport van de lading staan hieronder en in de uitwerkbijlage (deze kun je downloaden bovenaan de pagina) twee zinnen.

Noteer voor elke zin de juiste mogelijkheid.

De lading gaat met constante snelheid omhoog.
De bewegingsenergie tijdens dit transport | blijft gelijk | neemt af | neemt toe |.
De kracht op het steunpunt P tijdens dit transport | blijft gelijk | neemt af | neemt toe |.

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.
J
e kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Dit was het laatste onderdeel van het eindexamen NaSk1 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 3.

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Containerschip
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Containerschip
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Een remmende vrachtauto
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Een remmende vrachtauto
Vragen 19 t/m 22 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Vrije val
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vrije val
Vragen 7 t/m 9 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Cheeta
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Cheeta
Vragen 16 t/m 21 uit eindexamen NaSk - gl-tl - 2022 - tijdvak 1
Lees meer
studiehulp icoon Parachuteloze val
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Parachuteloze val
Vragen 27 t/m 30 uit eindexamen NaSk - gl-tl - 2022 - tijdvak 1
Lees meer
studiehulp icoon Formula Rossa
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Formula Rossa
Vragen 9 t/m 17 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon LED there be light
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
LED there be light
Vragen 1 t/m 5 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Materiaalonderzoek
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Materiaalonderzoek
Vragen 6 t/m 10 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Geluid van bromfietsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Geluid van bromfietsen
Vragen 14 t/m 18 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Klemmen en knippen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Klemmen en knippen
Vragen 23 t/m 25 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer