Formula Rossa
Alle eindexamens

Eindexamen

Formula Rossa

Dit zijn opgaven 9 t/m 17 uit het eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Formula Rossa

‘Formula Rossa’ is de naam van een achtbaan op een pretpark. De treintjes krijgen eerst een versnelling en daarna begint het traject met hoogteverschillen en loopings.

Op een horizontale baan krijgt een treintje in een tijd van 4,8 s vanuit stilstand een snelheid van 240 km/h. Het treintje beweegt eenparig versneld. De versnelling is 14 m/s2.

 

Vraag 9 (3 punten)

Toon deze versnelling met een berekening aan.

Vraag 10 (2 punten)

De massa van het treintje met inzittenden is 9800 kg.

Bereken de nettokracht in N op het treintje tijdens het versnellen.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 11 (1 punt)

Hier staan twee zinnen over het versnellen.

Kies voor elke zin de juiste mogelijkheid.

  • Tijdens het versnellen neemt de luchtwrijving op het treintje | af | toe.
  • Bij een gelijkblijvende nettokracht op het treintje neemt de aandrijfkracht tijdens de versnelling | af | toe.

Vraag 12 (2 punten)

Tijdens het versnellen leveren de motoren een gemiddeld vermogen van 25 MW.

Bereken de energie in MJ die tijdens het versnellen is omgezet.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 13 (2 punten)

Na het versnellen bereikt het treintje punt S. Vanaf S rijdt het treintje zonder aandrijfkracht naar de top T.

Als het treintje van S naar T rijdt, is er een energie-omzetting.

Kies bij het weergegeven schema de juiste energiesoort voor en na de omzetting. Verwaarloos hierbij alle wrijvingskrachten.

Vraag 14 (1 punt)

Je ziet twee situaties van het treintje tijdens een rit met de bewegingsenergie op dat moment.

Wat is juist over de snelheid in situatie 2?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 15 (1 punt)

Aan het eind van de rit remt het treintje af. Hierdoor worden de inzittenden tegen de veiligheidsbeugels geduwd.

Noteer de naam van het natuurkundig verschijnsel dat dit veroorzaakt.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 16 (1 punt)

Het afremmechanisme veroorzaakt kortstondig een geluid met een geluidssterkte van 116 dB.

In welke zone valt dit geluid?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 17 (1 punt)

De werknemers die de passagiers helpen met uitstappen moeten uitzicht hebben op de remmende treintjes, maar mogen geen gehoorbeschadiging oplopen.

Noteer een veiligheidsmaatregel waarmee deze werknemers de kans op gehoorschade kunnen verminderen.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Snelle werper
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Snelle werper
Vragen 1 t/m 5 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Fietsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fietsen
Vragen 11 en 12 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Hoverboard
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Hoverboard
Vragen 40 t/m 43 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Kantelbrug
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kantelbrug
Vragen 31 t/m 35 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Vat veilig verplaatsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vat veilig verplaatsen
Vragen 4 t/m 8 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Meteoroïde
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Meteoroïde
Vragen 43 t/m 45 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Alpine Coaster
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Alpine Coaster
Vragen 16 t/m 19 uit eindexamen NaSk1 vmbo-bb 2021.
Lees meer
studiehulp icoon Vrije val
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vrije val
Vragen 7 t/m 9 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Heftruck
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heftruck
Vragen 24 t/m 29 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Cheeta
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Cheeta
Vragen 16 t/m 21 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer