Geurverspreider
eindexamen Alle eindexamens

Eindexamen

Geurverspreider

Dit zijn opgaven 39 t/m 42 uit het eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Geurverspreider

Anja gebruikt een elektrische geurverspreider om haar kamer lekker te laten ruiken.

Anja vult de geurverspreider met een paar druppels geurstof uit een flesje en verdunt dit met water. Onverdunde geurstof kan gevaarlijk zijn. Je ziet hieronder een deel van de veiligheidskaart van de onverdunde geurstof in het flesje.

  • Gevaarlijk voor in het water levende organismen.
  • Irriterend voor de huid en ogen.

 

Vraag 39 (2 punten)

Op de veiligheidskaart van de geurstof staan de twee bijbehorende veiligheidspictogrammen.

Kies de twee juiste veiligheidspictogrammen.

Vraag 40 (1 punt)

In de geurverspreider zit een trillende plaat. Door het trillen van de plaat ontstaat er een mist met geurstof in de trillende lucht. De plaat in de geurverspreider trilt met een frequentie van 2400 kHz.

Hier staan twee zinnen over de frequentie van de trillende plaat.

Noteer voor de eerste zin de juiste waarde en kies voor de tweede zin de juiste mogelijkheid.

  • Een mens kan geluiden horen met een frequentie van maximaal kHz.
  • Anja kan het geluid van de trillende plaat | niet | wel | horen.

Vraag 41 (2 punten)

De geurverspreider is via een adapter aangesloten op de netspanning van 230 V. De secundaire spoel van de transformator levert een spanning van 12 V. De primaire spoel heeft 1150 windingen.

Bereken het aantal windingen van de secundaire spoel. Ga ervan uit dat de transformator ideaal is.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 42 (1 punt)

In de adapter zit een elektronica-onderdeel dat stroom maar in één richting doorlaat.

Wat is de naam van dat onderdeel?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Opladen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Opladen
Vragen 40 t/m 43 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Olieverdamper
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Olieverdamper
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Carnavalsoptocht
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Carnavalsoptocht
Vragen 7 t/m 10 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Fietsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fietsen
Vragen 11 en 12 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Geleidende grond
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Geleidende grond
Vragen 13 t/m 19 uit NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Demonstratieproef
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Demonstratieproef
Vragen 20 t/m 25 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Condensatorproef
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Condensatorproef
Vragen 26 t/m 32 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Vaatwasser
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vaatwasser
Vragen 33 t/m 36 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Gatentang
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Gatentang
Vragen 37 t/m 39 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Hoverboard
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Hoverboard
Vragen 40 t/m 43 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer