Accu (ont)laden
Alle eindexamens

Eindexamen

Accu (ont)laden

Dit zijn opgaven 23 t/m 27 uit het eindexamen NaSk1 vmbo kb 2022.

Je hebt de uitwerkbijlage nodig voor vraag 23, 26 en 27. Deze is bovenaan de pagina te downloaden onder .

 

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Accu (ont)laden

Een automotor wordt gestart met een startmotor. De startmotor is een elektromotor die zijn energie krijgt van een accu.

 

Vraag 23 (2 punten)

Als de sleutel in het contactslot wordt omgedraaid, schakelt een relais de startmotor in.

Je ziet hier een vereenvoudigd schakelschema.

De weerstand van de startmotor is veel kleiner dan de weerstand van de spoel van het relais.

Hieronder en in de uitwerkbijlage staan drie zinnen over deze schakeling (de uitwerkbijlage kun je downloaden door bovenaan de pagina op de downloadknop te klikken).

Omcirkel op de uitwerkbijlage in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid.

Als de sleutel in het contactslot wordt omgedraaid, schakelt een relais de startmotor in.
De spanning over de startmotor is | kleiner dan | gelijk aan | groter dan | de spanning over de spoel van het relais.
De stroomsterkte door de startmotor is | kleiner dan | gelijk aan | groter dan | de stroomsterkte door de spoel van het relais.

Vraag 24 (2 punten)

De startmotor heeft een vermogen van 600 W. Als je de sleutel in het contactslot omdraait, loopt er 1,5 s een stroom door de startmotor.

Bereken de energie in joule die de startmotor in die tijd heeft omgezet.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 25 (2 punten)

Tijdens het rijden laadt een dynamo de accu op.

Hieronder staan twee zinnen over de energieomzettingen tijdens het opladen.

Maak elke zin compleet.

De dynamo levert _________ energie aan de accu.
In de accu is _________ energie opgeslagen.

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 26 (2 punten)

Je ziet een vereenvoudigd schakelschema van het opladen van de accu. In dit schema zijn enkele elektronica-onderdelen genummerd.

Noteer in de tabel hieronder of in de uitwerkbijlage het juiste nummer achter elk elektronica-onderdeel (de uitwerkbijlage kun je downloaden door bovenaan de pagina op de downloadknop te klikken).

Vraag 27 (2 punten)

Hieronder en in de uitwerkbijlage staan enkele elektronica-onderdelen en hun functie in een schakeling (de uitwerkbijlage kun je downloaden door bovenaan de pagina op de downloadknop te klikken).

Trek een lijn vanuit elk onderdeel naar de bijbehorende functie.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk1 vmbo kb 2022 deel 7.

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Hoverboard
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Hoverboard
Vragen 20 t/m 22 uit eindexamen NaSk1 vmbo kb 2022.
Lees meer
studiehulp icoon LED there be light
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
LED there be light
Vragen 1 t/m 5 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Fluistersloep
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fluistersloep
Vragen 26 t/m 31 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Verkeerslichten op windenergie
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Verkeerslichten op windenergie
Vragen 21 t/m 23 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Vloerverwarming
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vloerverwarming
Vragen 30 t/m 34 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Afgedankte loodaccu’s
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Afgedankte loodaccu’s
Vragen 35 t/m 37 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Opladen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Opladen
Vragen 40 t/m 43 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Elektrische sportwagen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Elektrische sportwagen
Vragen 11 t/m 17 uit eindexamen NaSk 1 vmbo bb 2022.
Lees meer
studiehulp icoon Bijverwarming
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Bijverwarming
Vragen 5 t/m 10 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Lichtgevoelige schakeling
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Lichtgevoelige schakeling
Vragen 22 t/m 26 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer