Stikstofoxiden
Alle eindexamens

Eindexamen

Stikstofoxiden

Dit zijn opgaven 44 t/m 49 uit het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Stikstofoxiden

In een dagblad stond de volgende informatie:

Stikstofoxiden (NOx) is een verzamelnaam voor gassen zoals NO, NO2 en N2O3. Deze gassen dragen bij aan het ontstaan van luchtverontreiniging. Stikstofoxiden kunnen ontstaan wanneer stikstof uit de lucht reageert met zuurstof uit de lucht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens de verbranding van een fossiele brandstof in een verbrandingsmotor.

Stikstofoxiden reageren met zonlicht in de atmosfeer, waardoor luchtverontreiniging ontstaat. Vooral in stedelijke gebieden is deze verontreiniging zichtbaar als een deken van geelbruine mist. Ook veroorzaken stikstofoxiden zure regen doordat ze met waterdamp uit de lucht reageren tot een zuur.

 

Vraag 44 (1 punt)

Geef de rationele naam van N2O3.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 45 (2 punten)

Geef de vergelijking van de reactie van stikstof tot NO2 (regels 3 en 4).

Vul je antwoord in aan elkaar en gebruik > voor de pijl.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 46 (1 punt)

Geef aan waarom stikstof en zuurstof in de lucht onder normale omstandigheden niet met elkaar reageren.

Vraag 47 (1 punt)

In de regels 5 en 6 staat dat stikstofoxiden “reageren met zonlicht”.

Leg uit dat deze bewering chemisch onjuist is.

Vraag 48 (1 punt)

Bij de verbranding van sommige fossiele brandstoffen kan, behalve NOx, ook een andere stof vrijkomen die zure regen veroorzaakt.

Welke stof is dat?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 49 (1 punt)

Een reactievergelijking voor de vorming van het zuur (regels 8 en 9) is hieronder onvolledig weergegeven:

… NO2 + O2 + 2 H2O > … H+ + … NO3

Alleen drie coëfficiënten ontbreken.

Neem deze onvolledige vergelijking over en vul de coëfficiënten aan.

Vul bij het antwoord de ontbrekende coëfficiënten in met een spatie tussen elk antwoord.

Let op: op het examen verwacht de docent de hele reactievergelijking.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Dit was het laatste onderdeel van het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Afgedankte loodaccu’s
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Afgedankte loodaccu’s
Vragen 35 t/m 37 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Koper uit malachiet
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koper uit malachiet
Vragen 7 t/m 13 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Zure matjes
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zure matjes
Vragen 29 t/m 35 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Wratten
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Wratten
Vragen 8 t/m 17 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Diwaterstofmonosulfide
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Diwaterstofmonosulfide
Vragen 27 t/m 33 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Koolstofdioxide maken
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koolstofdioxide maken
Vragen 41 t/m 47 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon LED there be light
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
LED there be light
Vragen 1 t/m 5 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Materiaalonderzoek
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Materiaalonderzoek
Vragen 6 t/m 10 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Containerschip
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Containerschip
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Geluid van bromfietsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Geluid van bromfietsen
Vragen 14 t/m 18 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer