Koolstofdioxide maken
Alle eindexamens

Eindexamen

Koolstofdioxide maken

Dit zijn opgaven 41 t/m 47 uit het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Koolstofdioxide maken

Een docent maakt een opstelling voor een demonstratieproef. In de erlenmeyer doet hij achtereenvolgens zoutzuur, een paar druppels methyloranje en een klein schepje calciumcarbonaat.

Direct daarna sluit hij de erlenmeyer af met een kurk waar een glasbuisje doorheen steekt met een slangetje eraan. Het slangetje leidt naar een maatcilinder die helder kalkwater bevat.

Doordat in de erlenmeyer calciumcarbonaat reageert met zoutzuur ontstaat koolstofdioxide (reactie I). Dit gas reageert vervolgens met de vloeistof in de maatcilinder (reactie II).

 

Vraag 41 (1 punt)

Geef de formule van calciumcarbonaat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 42 (1 punt)

Door welk type reactie ontstaat het koolstofdioxide (regels 8 en 9)?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 43 (2 punten)

De docent geeft deze proef schematisch weer op het bord. Twee stoffen geeft hij alleen aan met een letter: X en Y. Hij geeft de leerlingen de opdracht om de ontbrekende namen aan te vullen.

Voer de opdracht van de docent uit. Maak hierbij gebruik van de informatie boven vraag 41.
Noteer de antwoorden die horen op de puntjes:
X = …
Y = …

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 44 (1 punt)

De docent voegt steeds wanneer de reactie stopt, een beetje calciumcarbonaat toe. Dit doet hij net zolang totdat het calciumcarbonaat niet meer reageert. De leerlingen maken vervolgens een verslag van deze demonstratieproef.
Hieronder staat een onderdeel uit zo’n verslag:

  • In de erlenmeyer ontstaan belletjes.
  • In de maatcilinder gaat het borrelen.
  • In de maatcilinder wordt de vloeistof troebel.
  • In de erlenmeyer verandert de kleur.
  • Na de kleurverandering stopt na een tijdje de gasvorming.
  • Op de bodem in de erlenmeyer blijft vaste stof liggen.

Geef aan waaraan de docent merkt dat het calciumcarbonaat niet meer reageert.

Vraag 45 (1 punt)

Een verslag bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een onderzoeksvraag.

Geef aan welk onderdeel van het verslag is weergegeven.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 46 (1 punt)

Een van de gegeven zinnen uit het verslag maakt duidelijk dat het ontstane gas koolstofdioxide is.

Welke van deze zinnen is dat?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 47 (1 punt)

De kleurverandering in de erlenmeyer is zichtbaar doordat methyloranje aan de vloeistof was toegevoegd.

Geef aan welke kleurverandering plaatsvindt.
Vul de antwoorden op de puntjes in:
De kleur verandert van … naar … .

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Dit was het laatste onderdeel van het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Kaliumchloraat
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kaliumchloraat
Vragen 34 t/m 40 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Onweer onder water
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Onweer onder water
Vragen 44 t/m 50 uit eindexamen NaSk 2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Pauzevlam
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Pauzevlam
Vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Wratten
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Wratten
Vragen 8 t/m 17 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Zelfhelende verf
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zelfhelende verf
Vragen 18 t/m 26 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Diwaterstofmonosulfide
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Diwaterstofmonosulfide
Vragen 27 t/m 33 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Kresolrood
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kresolrood
Vragen 41 t/m 49 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Rood-wit-blauw
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Rood-wit-blauw
Vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Kunst met staalwol
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kunst met staalwol
Vragen 8 t/m 15 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Grafeen
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Grafeen
Vragen 16 t/m 23 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer