Reageer op: ontledingsreacties
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: ontledingsreacties

#2016
docent Dick
Expert

Beste Maya,

Ontledingsreacties kosten doorgaans energie/warmte.
Denk aan fotolyse, thermolyse, elektrolyse.
De term endotherme stoffen bestaat niet!
Een reactie kan endotherm zijn, dan weet je dat voor die reactie energie/warmte nodig is.

Opgehelderd?

Inloggen voor experts