Reageer op: Moleculaire stoffen mengen
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Moleculaire stoffen mengen

#2063
C3 JongerenCommunicatie
Sleutelbeheerder

Hallo Tim, Een stof kan alleen H-bruggen vormen met een andere stof als beide stoffen O-H of N-H bindingen hebben. Er is een uitzondering: als slechts één van de stoffen een O-H of N-H groep bevat en de andere stof een H-ontvangende groep (zoals bijv een C=O binding), dan kan er ook een H-brug gevormd worden. Apolaire stoffen hebben geen O-H en N-H groepen (en ook geen H-ontvangende groepen) en kunnen dus geen H-bruggen vormen met andere moleculen. Een veel voorkomend practicum is het oplossen van jood (I2) in water en wasbenzine. Jood is apolair maar lost ook een beetje op in het polaire oplosmiddel water maar lost veel meer op in wasbenzine. Maar dit oplossen in water gaat niet via H-bruggen. Je hebt uiteraard stoffen die zowel polaire en apolaire eigenschappen hebben (zoals bijvoorbeeld aceton) en dit lost dus op in zowel water en in wasbenzine. Ik kan je niet helemaal volgen over welke apolaire en polaire stoffen jij het precies hebt. Als je me de stoffen exact zou kunnen noemen, dan kan ik specifieker op die oplos-combinaties reageren.

Inloggen voor experts