Reageer op: Spectrum
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Spectrum

#3151
mui
Gast

Dag Yanou

Het klopt nog niet helemaal:

Een pen ziet rood omdat deze alleen het rode licht uit het spectrum terugkaatst en de andere kleuren absorbeert. Laat je er geen licht opvallen, bivoorbeeld in het donker, dan ziet de pen niet rood. De pen is dus zelf geen lichtbron.

Als in een atoom of molecuul in de aangeslagen toestand een elektron terugvalt naar een lager energieniveau, dan is dat atoom of molecuul zelf een lichtbron. Je ziet dan overigens niet het elektron zelf dat terugvalt, maar de verschijnselen tijdens dat terugvallen.
Als een elektron naar een lager energieniveau gaat moet er, volgens de wet van behoud van energie energie ,vrijkomen. Deze hoeveelheid energie moet je per elektron bekijken vandaar dat we spreken van lichtdeeltjes: fotonen. Elk foton ontstaat door de terugval van één elektron naar een leger energieniveau. Je kunt dus niet de energie van twee gelijkltijdig terugvallende elektronen bij elkaar optellen en op die manier een energierijker foton produceren. De energie van een foton leidt tot een bepaalde golflengte van het licht. Als er dus fotonen ontstaan met één bepaalde hoeveelheid energie, hebben we te maken met licht van één golflengte. Dit nemen wij waar als één bepaalde kleur licht
Dit licht zien wij in een verdere donkere omgeving, vandaar mijn opmerking dat het atoom bij terugval van een elektron zelf een lichtbron is.

Verdere vragen?
We merken het wel.
Goede kerstdagen toegewenst
Groet
MUI

Inloggen voor experts