Reageer op: Zuur-base evenwicht
replyOver de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Zuur-base evenwicht

#3364

Hallo Lonneke,

Het is je dus blijkbaar gelukt de berekening uit te voeren. Dat vind ik knap, want je had duidelijk moeite om te begrijpen wat er aan de hand is. Je hebt dus de zuurconstante van acetylsalicylzuur gekregen of ergens gevonden?!( Die stond niet in de opgave)
Bij die berekening maak je gebruik van het door jou gegeven evenwicht(1).
Dat evenwicht(1) wordt naar rechts verschoven doordat H3O+ reageert met HCO3 -. De CO2 die daarbij ontstaat lost op in de oplossing en het teveel ontwijkt als gas. Er stelt zich OOK een evenwicht in tussen HCO3 – en CO2 in de oplossing. De reactievergelijking mag je zo noteren:
(CO2 + H2O) + H2O <- -> HCO3 – + H3O + ( evenwicht 2)
{ ik schrijf CO2 + H2O tussen haken om duidelijk te maken dat het gaat om het zuur H2CO3}
Dit proces gaat door tot BEIDE evenwichten zijn ingesteld. ( de verhouding tussen [HCO3 -] en [CO2] bepaalt wat de pH wordt. ( Er ontstaat een buffermengsel van die 2 deeltjes)
Je schrijft al die deeltjes niet allemaal in 1 vergelijking, want het zijn 2 verschillende evenwichtsreacties.
Maar, bovenstaand verhaal heb je niet nodig om de vraag te beantwoorden; dat heb je al gedaan. Hopelijk snap je nu beter wat er speelt.
Mocht je nog vragen hebben, morgen verder.

Groet,

Jan Wim Peters

Inloggen voor experts